Testamentere til Dyrevernalliansen

Ønsker du å hjelpe dyrene også i en fjern fremtid? Da kan du tilgodese dyrene i testamentet.

Du kan selv skrive et testament, men bestemte formkrav må oppfylles.

For at testamentet skal være gyldig, må to personer undertegne det i tillegg til deg. De må være myndige, og ikke selv tilgodesett i testamentet.

Testamentet kan sendes til tingretten der du bor for oppbevaring. Dette er en rimelig og trygg løsning som kan anbefales.

Her finner du en oversikt over alle tingretter.

I tillegg bør du oppbevare en bekreftet kopi av testamentet hjemme på et trygt sted (en kopi som tas på postkontoret og stemples der).

Har du flere hjertesaker? Det blir mer og mer vanlig å tilgodese flere organisasjoner i testamentet, og du kan for eksempel velge å gi dyrene én prosent av formuen din.

Hvis du derimot ønsker å testamentere bort hele formuen til dyrene, og ikke har barn, kan du laste ned et gyldig testament her:

Testament i word-format

Har du spørsmål? Har du for eksempel barn, men ønsker å testamentere noe av formuen til dyrene?

Dyrevernalliansens jurister kan gi deg gratis bistand.

Hvis du ønsker å benytte advokat, kan du finne en her.