Jeg vil politianmelde dyremishandling. Hvordan gjør jeg det?

Brudd på dyrevelferdsloven bør meldes til Mattilsynet, men alvorlige saker bør i tillegg politianmeldes. Politianmeldelsen bør du levere skriftlig, enten per post eller ved oppmøte på politistasjonen.

Det er tilstrekkelig å beskrive hva som har skjedd, og oppgi hvem du er. Sjansen for at saken skal bli prioritert, øker likevel veldig hvis du:

- Forklarer hvilke bestemmelser som er brutt. Se i dyrevelferdsloven med forskrifter.
- Oppgir navn og adresse på dem du politianmelder.
- Legger ved bevis, for eksempel film eller foto.
- Oppgir navn og adresse til andre vitner.