Testamentere til Dyrevernalliansen

Publisert 12.08.2019

Ønsker du å hjelpe dyrene også i en fjern fremtid? Da kan du tilgodese dyrene i testamentet.

Du kan selv skrive et testament, men bestemte formkrav må oppfylles.

For at testamentet skal være gyldig, må to personer undertegne det i tillegg til deg. De må være myndige, og ikke selv tilgodesett i testamentet.

Testamentet kan sendes til tingretten der du bor for oppbevaring. Dette er en rimelig og trygg løsning som kan anbefales.

Her finner du en oversikt over alle tingretter.

I tillegg bør du oppbevare en bekreftet kopi av testamentet hjemme på et trygt sted (en kopi som tas på postkontoret og stemples der).

Har du flere hjertesaker? Det blir mer og mer vanlig å tilgodese flere organisasjoner i testamentet, og du kan for eksempel velge å gi dyrene én prosent av formuen din.

Hvis du derimot ønsker å testamentere bort hele formuen til dyrene, og ikke har barn, kan du laste ned et gyldig testament her:

Testament i word-format

Har du spørsmål? Har du for eksempel barn, men ønsker å testamentere noe av formuen til dyrene?

Dyrevernalliansens jurister kan gi deg gratis bistand.

Hvis du ønsker å benytte advokat, kan du finne en her. 

Kan jeg gi skattefri gave til Dyrevernalliansen?

Publisert 30.01.2019

Ja, gaver til Dyrevernalliansen gir deg skattefradrag.

Vilkårene som Skatteetaten stiller, er:

1) Dersom samlet støtte i løpet av året er på 500 kroner eller mer, har du rett til 22 prosent skattefradrag på hele beløpet opptil 50.000 kr (2019). Hvis du gir gaver til flere ideelle organisasjoner, er det den totale summen som teller. Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon.

2) For å få skattefradrag for inneværende år, må du gi gaven innen 31. desember.

3) Du må innberette fødselsnummeret ditt til Dyrevernalliansen. Hvis du har oppgitt fødselsnummeret ditt til oss én gang, trenger du ikke gjøre det igjen. Opplysningene blir konfidensielt behandlet, og blir ikke brukt i andre sammenhenger.

4) Skattefradrag gjelder donasjoner og gavekort. 

Dyrevernalliansen vil melde gaven inn til Skatteetaten for deg. Når du får skatteoppgjøret (skattemeldingen), skal Skatteetaten ha oppført gaven din i post 3.3.7. Hvis gaven ikke står oppført, skal du ikke føre beløpet selv. Kontakt snarest Dyrevernalliansen på telefon 22 20 16 50 slik at vi kan rapportere gavebeløpet på ditt fødselsnummer. 

Eksempel:

Hvis du gir 50.000 kroner til dyrene, får du 11.000 kroner i skattefradrag. Dermed har du egentlig gitt 39.000 kroner, mens dyrene får 50.000 kroner. 

La ditt skattefradrag komme dyrene til gode: Gi din gave til dyrene i dag!

Jeg har oppdaget kritikkverdig dyrehold, men er det forbudt?

Publisert 08.08.2018

Dyrevelferdsloven bestemmer at alle dyr har krav på nok mat og vann, og et passe varmt oppholdsrom, der gjødsel fjernes. De skal ha behandling mot sykdom, og bli passet på slik at de ikke skader seg. Dyr skal ikke etterlates for lenge alene. Familiedyr skal ha regelmessig mosjon, lek og sosial kontakt. Det er forbudt å slå dyr, mobbe dem fysisk eller psykisk, eller mishandle dem på andre måter. Ingen skal ha flere dyr enn de klarer å ta seg av på en bra måte.

Er du i tvil? Send inn en bekymringsmelding til Mattilsynet.

Les også: Dyrevelferdsloven

Jeg vil politianmelde dyremishandling. Hvordan gjør jeg det?

Publisert 22.07.2010

Brudd på dyrevelferdsloven bør meldes til Mattilsynet, men alvorlige saker bør i tillegg politianmeldes. Politianmeldelsen bør du levere skriftlig, enten per post eller ved oppmøte på politistasjonen.

Det er tilstrekkelig å beskrive hva som har skjedd, og oppgi hvem du er. Sjansen for at saken skal bli prioritert, øker likevel veldig hvis du:

- Forklarer hvilke bestemmelser som er brutt. Se i dyrevelferdsloven med forskrifter.
- Oppgir navn og adresse på dem du politianmelder.
- Legger ved bevis, for eksempel film eller foto.
- Oppgir navn og adresse til andre vitner.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!