Når og hvor er det båndtvang for hunder?

Fra 1. april til 20. august er det båndtvang for alle hunder. Ellers kan hunder være løse når de følges på forsvarlig måte.

Enkelte kommuner har i tillegg vedtatt båndtvang hele året i tilknytning til boligområder, handleområder, i parker, beiteoråder, rekreasjonsområder mv. Noen kommuner har samtidig etablert friområder der hundene kan løpe løse.

Iblant innføres ekstraordinær båndtvang for å beskytte ville dyr, for eksempel i perioder med mye snø.

Sjekk reglene med kommunen.

Les mer om båndtvang i hundeloven § 6.