Jeg må gi fra meg dyret mitt, hvordan omplasserer jeg?

Legg ut annonse på dyresider på internett, eller på www.finn.no. Beskriv dyrets personlighet og si litt om hvordan ny eier bør være. Trenger dyret for eksempel turglade mennesker, eller noen som er mye hjemme?

Dyrevelferdsloven bestemmer at du er ansvarlig for å sjekke at den nye eieren har tilstrekkelige kunnskaper om dyret.

Mulige nye eiere bør først intervjues på telefon. Høres de passende ut, bør du la dem treffe dyret, og se om de ser ut til å like hverandre. Dyret bør få treffe dem flere ganger før omsorgsovertagelse. Hunder bør få være med den nye eieren på tur og hjemmebesøk før den forlater sitt tidligere hjem for alltid.

Kontrollspørsmål til mulig ny eier:
- Har du erfaring med dyrearten fra før?
- Hvis det er flere i familien, har alle tatt allergitest?
- Har du lest noe om dyrearten den siste tiden? I så fall hva?
- Har du tenkt på å få dyr lenge (eller er dette et innfall)?
- Hva kan du tilby dyret? Spør om fritid, utemuligheter, plass og miljøberikelse innendørs, alt etter hva som er relevant for ditt dyr.
- Hvem skal ta vare på dyret hvis du blir syk eller av andre grunner trenger avlastning?
- Hvordan vil du reagere hvis dyret oppfører seg på en uønsket måte, for eksempel gjør fra seg innendørs?
- Hvilke metoder vil du bruke for å lære dyret nye ting?
- Hvor mye tid kan du og resten av familien sette av til dyret hver dag?

Du bør aldri omplassere dyr uten å skrive kontrakt med ny eier.

Last ned standardkontrakt for omsorgsovertagelse her!