Dyret mitt ble feilbehandlet hos veterinær!

Du bør skrive en klage på veterinæren og sende til Det veterinærmedisinske rettsråd.

I tillegg må du sende klagen til Mattilsynet.

Beskriv hva som skjedde, og legg ved beviser som for eksempel bilder, veterinærattest fra annen veterinær som har kontrollert dyret etterpå, samt navn og telefonnummer til eventuelle vitner.