Borettslaget mitt nekter meg å ha dyr, hva gjør jeg?

Du har rett til å ha dyr, så sant det ikke er til ulempe for de andre i borettslaget, og du har gode grunner for dyreholdet.

Dyr som bare er inne og på verandaen, som innekatt og kaniner, kan du fritt holde. Det samme gjelder små hunder som bæres ut, og ikke luftes på borettslagets eiendom.

Gjelder det større hunder bør du vise til gode grunner, som psykososiale forhold. Med attest fra lege eller psykolog på at dyret er svært viktig for deg, stiller du sterkt. Du styrker også din sak ved å vise hensyn, for eksempel holde hunden i bånd ned trappa, ta opp avføring, og lære den å ikke bjeffe høyt innendørs.

Du bør svare borettslaget skriftlig, og vise til lov om burettslag § 5-11 nr. 4. Borettslaget må kunne vise til ulemper av et visst omfang. At dyret blir sett på vei inn og ut, at naboer en gang i blant hører bjeffing, eller at en allergiker bor et annet sted i huset, er ikke tilstrekkelig.

Trenger du hjelp, bør du søke advokat.