Hvordan brukes pengene?

Pengene du betaler inn hver måned brukes til beste for dyrene og vi er dyrenes talerør ut til politikere, næringsliv og forbrukere. Det er ingen dyr i Dyrevernalliansens arbeid som får direkte pengestøtte, men alle dyrene drar nytte av arbeidet når politikere, næringsliv og forbrukere velger å ta avgjørelser etter påvirkning eller samarbeid med Dyrevernalliansen.

Dyrevernalliansen er registrert i Frivillighetsregisteret, og medlem av Norges Innsamlingsråd. Organisasjonen er godkjent av Lotteri- og stiftelsestilsynet, blir regnskapsrevidert av statsautorisert revisor, og rapporterer hvert år til både Stiftelsestilsynet og Landbruks- og matdepartementet.

Du skal være trygg på at vi tar vår oppgave med å forvalte dine penger til beste for de dyrene som trenger det aller mest på en god måte. Dette er våre nøkkeltall:

  • 62 % av arbeidsressursene i Dyrevernalliansen går direkte til dyrene.
  • 25 % går til å skape nye inntekter.
  • 13 % går til administrasjon.