Hvilken type hjelp får dyrene?

Ingen dyr skal lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk. Derfor har vi fokus på konkrete resultater for dyrene, basert på fagkunnskap. Vi tror på dialog, utholdenhet og realistiske mål.

Dyrene får hjelp ved at du støtter arbeidet for å:

  • - hjelpe politiske partier å utvikle en aktiv dyrevernpolitikk.
  • - bidra til at flere næringslivsaktører tar etiske valg, som for eksempel å slutte å selge egg fra burhøner.
  • - gjennom prosjektet ”Bedre dyrevelferd” fremheve bønder som går foran og velger å satse på bedre dyrevelferd. Slik viser vi for myndigheter og næringer at bedre dyrevelferd er mulig å kombinere med kommersiell drift.
  • - sørge for at den planlagte avviklingen av pelsdyroppdrett i Norge gjennomføres. Vi arbeider også for et pelsfritt motebilde.
  • - påvirke politiske vedtak. Våre utredninger og fagnotater blir benyttet av politiske partier, Stortinget, departementer, medier og organisasjoner.
  • - arbeide for å erstatte dyreforsøk med alternative metoder som er både etisk og vitenskapelig akseptable.
  • - arbeide for et slagkraftig dyrepoliti som har de nødvendige ressursene, styrke dyrs rettsvern og arbeide for strengere straffer for dyremishandling.


Alt dette bidrar til at dyrene opplever en hverdag av trygghet og beskyttelse.