Hvem får hjelp fra mine penger?

Alle dyr i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk får hjelp fra deg som fadder. I tillegg bidrar du til arbeidet for styrket rettsvern for alle dyr og dyrepoliti over hele landet.