Er det bindingstid på fadderskapet?

Som fadder utgjør du en forskjell for dyrene du hjelper. Du kan være fadder så lenge du vil. Det er ingen bindingstid, og du er fadder helt til du selv sier opp.

Har du spørsmål rundt dette? Ring oss gjerne på tlf. 22 20 16 50.