Jeg har sett kritikkverdig bruk av dyr i media. Hva kan jeg gjøre?

Hvis media selv har bidratt til kritikkverdig bruk av dyr, bør du sende en protest til dem.

Hvis du har sett eller lest om noe i media som kvalifiserer til anmeldelse, bør du politianmelde de eller den du mener er skyldig.

Desverre er det vanskelig å gjøre noe med hendelser som har skjedd i utlandet. Det er derfor Dyrevernalliansen samarbeider internasjonalt for å få slutt på dyremishandling i alle land. Å støtte arbeidet mot dyremishandling er ofte det mest effektive man kan gjøre.