Jeg har sett dyremishandling på jobben min. Hva gjør jeg?

Du har rett til å varsle Mattilsynet eller politiet om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen din. Det er forbudt for arbeidsgiveren din å gi deg problemer fordi du varslet. Du kan velge å være anonym, men saken blir lettere prioritert hvis du oppgir navn.

Les mer om varsling i arbeidsmiljøloven.

Er du hjemmehjelp, lege, eller jobber på psykiatrisk sykehus? Hvis du jobber i helsesektoren har du rett til å bryte taushetsplikten for å melde fra til Mattilsynet eller politiet om dyremishandling.

Les mer om varslingsrett for helsearbeidere i helsepersonelloven § 23 nr. 5.

Kontakt gjerne Dyrevernalliansen for råd og hjelp. Vi garanterer alle våre tipsere full anonymitet.