Jeg har mistanke om dyremishandling. Hva gjør jeg?

Dersom du mistenker at det foregår dyremishandling som bryter dyrevelferdsloven, har du plikt til å melde fra.

Mattilsynet har plikt til å undersøke tips om dyremishandling. Du kan melde fra ved å sende en bekymringsmelding på Mattilsynets hjemmeside eller på telefon 22 40 00 00. Det er mulig å melde fra anonymt. Om mulig bør du sikre bevis i form av foto eller film. Be andre mulige vitner om å melde fra også, og gi Mattilsynet så nøyaktige beskrivelser og utfyllende informasjon som mulig.

Varsle Mattilsynet via hjemmesiden deres!

Les også: Dyrevelferdsloven

Dersom du kommer over en akutt dyrevelferdssak, må du melde fra til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller til politiet på telefon 02800, 112 ved behov for øyeblikkelig hjelp. 

Mye dyremishandling blir aldri straffet, og straffenivået er altfor lavt. Derfor jobber Dyrevernalliansen for et slagkraftig dyrepoliti over hele landet.

Les også: Dyrevernalliansens arbeid for dyrepoliti

Din hjelp kan gi dyrene et eget dyrepoliti. Bli fadder i dag!