Jeg har funnet et dødt dyr. Hva gjør jeg?

Hvis du mistenker at dyret er utsatt for vanskjøtsel eller mishandling: Meld fra til Mattilsynet eller politiet. 

Dødt vilt: Legg det ut i grøfta, eller inn i skogen hvor andre dyr kan spise det uten risiko for påkjørsel og lignende.

Død katt, hund eller kanin: Ta dyret til politi eller veterinær, som har scanner for ID.

Andre familiedyr: Sett opp lapper i nærbutikker, evt annonse i lokalavis.

Døde landbruksdyr: Kontakt det lokale Bondelaget.