Hvordan sender og følger jeg opp bekymringsmelding til Mattilsynet?

Bruk knappen Varsle Mattilsynet på Mattilsynets hjemmeside. Her bør du beskrive situasjonen så nøyaktig som mulig. I tillegg bør du ha samlet bevis for dette i form av bilder og film. Prøv også å få andre vitner til å melde fra! Dette gjør saken lettere å gripe fatt i.

Hvis du er bekymret for å få avslørt din identitet overfor personen du varsler om, kan du velge å være anonym. Da kan ikke personen du har varslet om finne ut hvem varsleren er. Dersom du skriver navnet ditt, vil personen du har varslet om som hovedregel ha rett til å få vite navnet ditt, dersom han eller hun ber om det.

Fordelen med å skrive navnet ditt, er at det blir enklere for både deg og Mattilsynet å følge opp saken. Du får også mulighet til å skrive e-post-adressen din, slik at du mottar en kvitteringsmail når du har meldt inn saken. Her får du et referansenummer som du må ta godt vare på. I tillegg står det følgende:

"Hvis du har oppgitt navn og kontaktinformasjon, kontakter vi deg dersom vi trenger flere opplysninger. Ut over dette blir du ikke orientert om den videre saksgangen."

For å være sikker på at saken blir fulgt ordentlig opp, bør du likevel selv orientere deg om den videre saksgangen.

Ring 22 40 00 00 og spør om å få snakke med den som har fått tildelt saken. Spør om hvor langt de er kommet med arbeidet.

Det hender at Mattilsynet ikke vil svare på hvor langt de er kommet med saken. De viser kanskje til taushetsplikt. På tross av taushetsplikt om personlige forhold hos personen det er varslet om, har Mattilsynet rett til å opplyse deg om hvorvidt de jobber med saken.

Er den påbegynt? Under behandling? Avsluttet?

Følg gjerne opp med flere telefonhenvendelser til du får vite om saken er avsluttet. Da kan du spørre om hvilken avgjørelse som ble tatt, og hvorfor.

Mattilsynet sjekker bare enkeltstående dyrehold etter tips eller mistanke om at noe er galt. Mattilsynet har offisielt ansvar for å forvalte dyrevelferdsloven, og hvis det ikke var for folk som deg, ville ikke Mattilsynet ha fått informasjon om dyr som lider!

Send gjerne reaksjoner til Dyrevernalliansen.