Hvordan kan jeg anmelde dyremishandling?

Dersom du mistenker at det foregår dyremishandling som er brudd på dyrevelferdsloven, har du plikt til å melde fra.

Sjekk hva du skal gjøre hvis du har mistanke om dyremishandling!

Slik kan du melde fra om dyremishandling til Mattilsynet.

Hvis Mattilsynet ikke reagerer, kan du gå til politiet eller media for å få fokus på saken.

Slik politianmelder du dyremishandling.