Hva gjør jeg når Mattilsynet ikke reagerer?

Dette spørsmålet får vi ofte fra folk som melder fra om dyremishandling. Bare en liten andel av Mattilsynets ressurser går til dyrevern, og mange opplever at Mattilsynet nedprioriterer saker de har varslet om.

Dessverre har man lite innflytelse på den konkrete saken når Mattilsynet ikke reagerer. Den eneste muligheten er da å politianmelde eller kontakte media.

Dessverre skjer det ofte at myndighetene ikke prioriterer dyrevelferdskriminalitet høyt nok, og altfor mye dyremishandling blir aldri straffet. For at flere saker skal bli grundig etterforsket og straffet, jobber Dyrevernalliansen for et landsdekkende og slagkraftig dyrepoliti, i tillegg til Mattilsynet.

Du kan bidra til at dyrevern i framtiden blir prioritert av myndighetene. Bli fadder!