Dyret mitt har fått i seg noe giftig. Hva gjør jeg?

Har et dyr fått i seg noe som du mistenker kan være giftig, kontakt veterinær. Er det utenom ordinære åpningstider, kontakt den lokale veterinærvakten. Du kan i tillegg finne informasjon hos Helsedirektoratets giftinformasjon.