Hvordan får jeg jobb i dyrepolitiet?

Publisert 27.09.2017

Et dyrepoliti er en avdeling innen politiet i det enkelte politidistrikt. De viktigste oppgavene er å etterforske kriminalitet mot dyr, og sørge for at dyremishandling ender med rettssak og dom.

Dyrepoliti finnes i flere andre land, men er organisert på forskjellige måter. "Dyrepoliti" som man ser i TV-serier er i mange tilfeller private organisasjoner som har fått tildelt politimyndighet på dyrevernområdet. Slike ordninger er vanlige i engelskspråklige land, men ikke her i Norge.

For å jobbe i politiet må man gå Politihøyskolen og ta en videreutdanning etterpå. Vi vil anbefale deg å ta kontakt med Politihøyskolen.

Halal og kosher: Er slakting uten bedøvelse lov i Norge?

Publisert 21.07.2010

Halalslakting kan foregå med eller uten bedøvelse. I Norge er det forbudt å halalslakte dyr uten bedøvelse. Halalslakting utført i Norge på lovlig vis, skiller seg derfor ikke dyrevernmessig fra annen type slakting. Dyrene bedøves med gass eller strøm, og deretter blir halsen kuttet slik at de dør av blodtap. Tilsynet med halalslaktingen som foregår ved norske slakterier, skal være tilsvarende som for annen slakting.

Dyrevernalliansen har engasjert seg sterkt for at halal- og kosherslakting skal foregå med bedøvelse. Slakting uten bedøvelse er svært smertefullt og fryktskapende for dyrene.

Slakting vil alltid medføre frykt og stress for dyrene. Dette gjelder også slakting som ikke er halal eller kosher. Derfor jobber Dyrevernalliansen for slaktemetoder som medfører minst mulig frykt og smerte for dyrene.

Les mer om slakting i Norge her.

Les mer om halal og kosher, slakting, og bedøvelse her.

Hvilken utdanning trenger jeg for å hjelpe dyr?

Publisert 21.07.2010

Ønsker du å jobbe på full tid for dyrevern, kan følgende fag være relevante:
-Biologi
-Kjemi/farmakologi
-Dyrepleie
-Veterinærmedisin
-Husdyrvitenskap
-Ernæringsfysiologi
-Fiskehelsebiologi
-Agronom

I flere av disse utdanningene vil du risikere å møte krav om å utføre dyreforsøk, eller behandle dyr på måter som du reagerer på. Ikke gå på tross av din samvittighet, men forsøk å gjennomføre studiet likevel. Ved å gjennomføre kan du bli én til blant stadig flere fagfolk som gjennomfører studiet sitt på grunn av dyr, og etterpå bruker det til dyrs beste!

Med disse fagene kan du også hjelpe dyr:
-Journalistikk/kommunikasjon
-Juss
-Markedsføring/reklame
-IT
-Webdesign
-Foto/film

Relevante arbeidsplasser der du jobber full tid med dyr kan være:
-Dyrevernorganisasjoner i Norge eller utlandet (i utlandet finnes alt fra organisasjoner som fysisk tar hånd om hjelpetrengende ville eller tamme dyr, til lobbyorganisasjoner og kampanjerettede organisasjoner) Sjekk World Animal Net!
-Forvaltningen (Mattilsynet, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeri- eller Landbruksdepartementet, naturoppsyn, viltforvaltning i kommuner og fylker)
-Forsknings- og utdanningsinstitusjoner
-Dyreklinikker
-Hestesentre, hundeskoler, osv.

På arbeidsplasser der du møter dyr, kan du også møte foreldede holdninger og kritikkverdig behandling av dyrene. Ikke la deg overtale til å delta, men stå opp for dyrene og husk at du valgte jobben av hensyn til dem. Du kan bli én av dem som bidrar til endrede forhold for dyr i praksis.

Mange yrker gir mulighet til å gjøre en viktig innsats for dyr en gang i blant. For eksempel kan en journalist lage reportasjer om dyrevern når anledningen byr seg, en kokk sørge for at det er vegetarmat på menyen, en lærer undervise om dyrevelferd, en designer nekte å benytte ekte pels, en lege nekte å benytte dyreforsøk i utdanningen. Det finnes mange eksempler – tenk gjennom hva du kan gjøre på din arbeidsplass!

I fritiden kan man påta seg relevante verv, for eksempel:
-Medlem i viltnemnd (krever jegerprøve)
-Medlem i dyrevernnemnd (krever erfaring med dyr)
-Frivillig på et omplasseringssenter for dyr

Jeg har skadedyr hjemme. Hva kan jeg gjøre?

Publisert 26.08.2010

Det beste du kan gjøre er å forebygge problemet:
 

- Ikke la mat stå framme, heller ikke hunde- og kattemat. Oppbevar maten i tette bokser.

- Hold hus og hage ren, og pass spesielt på at det ikke er matrester rundt omkring.

- Bruk søppelkasse med lokk, og ikke la søppel stå ute.

- Hold ytterdørene lukket.

- Sørg for at det ikke er sprekker eller åpninger i hus, kjeller og garasje.

- Sørg for å ha ryddige, åpne flater slik at ikke dyr kan gjemme seg hjemme hos deg, eller for eksempel i vedskjulet ditt.


Har du først fått uønskede dyr på besøk, kan du bruke apparater med høyfrekvent lyd for å skremme dem bort. Dette kan du kjøpe hos Jernia.

Bor du i byen og har problemer med duer? Sjekk tips for hvordan du håndterer uønskede duer!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!