Hvilken utdanning trenger jeg for å hjelpe dyr?

Ønsker du å jobbe på full tid for dyrevern, kan følgende fag være relevante:
-Biologi
-Kjemi/farmakologi
-Dyrepleie
-Veterinærmedisin
-Husdyrvitenskap
-Ernæringsfysiologi
-Fiskehelsebiologi
-Agronom

I flere av disse utdanningene vil du risikere å møte krav om å utføre dyreforsøk, eller behandle dyr på måter som du reagerer på. Ikke gå på tross av din samvittighet, men forsøk å gjennomføre studiet likevel. Ved å gjennomføre kan du bli én til blant stadig flere fagfolk som gjennomfører studiet sitt på grunn av dyr, og etterpå bruker det til dyrs beste!

Med disse fagene kan du også hjelpe dyr:
-Journalistikk/kommunikasjon
-Juss
-Markedsføring/reklame
-IT
-Webdesign
-Foto/film

Relevante arbeidsplasser der du jobber full tid med dyr kan være:
-Dyrevernorganisasjoner i Norge eller utlandet (i utlandet finnes alt fra organisasjoner som fysisk tar hånd om hjelpetrengende ville eller tamme dyr, til lobbyorganisasjoner og kampanjerettede organisasjoner) Sjekk World Animal Net!
-Forvaltningen (Mattilsynet, Direktoratet for naturforvaltning, Fiskeri- eller Landbruksdepartementet, naturoppsyn, viltforvaltning i kommuner og fylker)
-Forsknings- og utdanningsinstitusjoner
-Dyreklinikker
-Hestesentre, hundeskoler, osv.

På arbeidsplasser der du møter dyr, kan du også møte foreldede holdninger og kritikkverdig behandling av dyrene. Ikke la deg overtale til å delta, men stå opp for dyrene og husk at du valgte jobben av hensyn til dem. Du kan bli én av dem som bidrar til endrede forhold for dyr i praksis.

Mange yrker gir mulighet til å gjøre en viktig innsats for dyr en gang i blant. For eksempel kan en journalist lage reportasjer om dyrevern når anledningen byr seg, en kokk sørge for at det er vegetarmat på menyen, en lærer undervise om dyrevelferd, en designer nekte å benytte ekte pels, en lege nekte å benytte dyreforsøk i utdanningen. Det finnes mange eksempler – tenk gjennom hva du kan gjøre på din arbeidsplass!

I fritiden kan man påta seg relevante verv, for eksempel:
-Medlem i viltnemnd (krever jegerprøve)
-Medlem i dyrevernnemnd (krever erfaring med dyr)
-Frivillig på et omplasseringssenter for dyr