Hvordan får jeg jobb i dyrepolitiet?

Et dyrepoliti er en avdeling innen politiet i det enkelte politidistrikt. De viktigste oppgavene er å etterforske kriminalitet mot dyr, og sørge for at dyremishandling ender med rettssak og dom.

Dyrepoliti finnes i flere andre land, men er organisert på forskjellige måter. "Dyrepoliti" som man ser i TV-serier er i mange tilfeller private organisasjoner som har fått tildelt politimyndighet på dyrevernområdet. Slike ordninger er vanlige i engelskspråklige land, men ikke her i Norge.

For å jobbe i politiet må man gå Politihøyskolen og ta en videreutdanning etterpå. Vi vil anbefale deg å ta kontakt med Politihøyskolen.