Halal og kosher: Er slakting uten bedøvelse lov i Norge?

Halalslakting kan foregå med eller uten bedøvelse. I Norge er det forbudt å halalslakte dyr uten bedøvelse. Halalslakting utført i Norge på lovlig vis, skiller seg derfor ikke dyrevernmessig fra annen type slakting. Dyrene bedøves med gass eller strøm, og deretter blir halsen kuttet slik at de dør av blodtap. Tilsynet med halalslaktingen som foregår ved norske slakterier, skal være tilsvarende som for annen slakting.

Dyrevernalliansen har engasjert seg sterkt for at halal- og kosherslakting skal foregå med bedøvelse. Slakting uten bedøvelse er svært smertefullt og fryktskapende for dyrene.

Slakting vil alltid medføre frykt og stress for dyrene. Dette gjelder også slakting som ikke er halal eller kosher. Derfor jobber Dyrevernalliansen for slaktemetoder som medfører minst mulig frykt og smerte for dyrene.

Les mer om slakting i Norge her.

Les mer om halal og kosher, slakting, og bedøvelse her.