Hvordan får jeg jobb i dyrepolitiet?

Publisert 27.09.2017

Et dyrepoliti er en avdeling innen politiet i det enkelte politidistrikt. De viktigste oppgavene er å etterforske kriminalitet mot dyr, og sørge for at dyremishandling ender med rettssak og dom.

Dyrepoliti finnes i flere andre land, men er organisert på forskjellige måter. "Dyrepoliti" som man ser i TV-serier er i mange tilfeller private organisasjoner som har fått tildelt politimyndighet på dyrevernområdet. Slike ordninger er vanlige i engelskspråklige land, men ikke her i Norge.

For å jobbe i politiet må man gå Politihøyskolen og ta en videreutdanning etterpå. Vi vil anbefale deg å ta kontakt med Politihøyskolen.

Hvordan er Dyrevernalliansen organisert?

Publisert 27.09.2017

Dyrevernalliansen er stiftelse, og følger derfor bestemmelsene i stiftelsesloven.  Vi er underlagt kontroll fra Stiftelsestilsynet, og sender dem årsberetning hvert år.

Styret er Dyrevernalliansens øverste organ. Styret møtes flere ganger i året, og fastsetter blant annet årets budsjett.

Driften av Dyrevernalliansen foregår på kontoret i Oslo. Vi har 18 ansatte fagmedarbeidere, blant annet zoologer, veterinærer, sivilagronomer, jurist og økonomer og fagfolk innen samfunnsvitenskap. De ansatte er inndelt i fire avdelinger: fagavdelingen, kommunikasjonsavdelingen, drifts- og innsamlingsavdelingen og avdelingen for Dyrevernmerket. I tillegg har vi tilknyttet flere faste oppdragstagere, blant annet regnskapsfirma og fotografer.

Les også: Dyrevernalliansens ansatte og styre.

I likhet med flere andre kjente stiftelser er Dyrevernalliansen åpen for medlemmer og faddere. Vi har 10.000 engasjerte medlemmer, faddere og fastgivere. 

Som medlem eller fadder i Dyrevernalliansen vil du få tilsendt medlemsbladet "Dyrevern Magasin" to ganger i året. 

Dyrevernalliansen har også rundt 400.000 følgere på sosiale medier. Følgerne våre hjelper til å spre nyheter og informasjon om dyrene vi jobber for.

Hva skiller Dyrevernalliansen fra andre dyrevernorganisasjoner?

Publisert 20.07.2017

Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe dyrene som trenger det aller mest. Vi prioriterer temaer som har betydning for mange dyr, og involverer sterk grad av lidelse. Vårt hovedfokus er dyrene i intensivt landbruk, pelsdyroppdrett og dyreforsøk. 

For at Dyrevernalliansen skal arbeide med et tema, må det finnes reelle muligheter for å stoppe dyremishandlingen eller hjelpe dyrene til et bedre liv. Våre fagmedarbeidere setter konkrete mål og delmål, og arbeidet pågår ofte over flere år. 

Dyrevernalliansen arbeider i hovedsak gjennom påvirkning av myndigheter og næringsliv. Vi driver også holdningsskapende arbeid gjennom forbrukerinformasjon.

Dyrevernalliansen er ikke aksjonsbasert. Vi tar sterkt avstand fra vold og ulovligheter.

Dyrevernalliansen arrangerer ikke demonstrasjoner, fakkeltog og lignende, og omplasserer ikke dyr. Andre dyrevernorganisasjoner gjør allerede en god jobb med dette.  

Dyrevern er et omfattende og viktig område, og det trengs forskjellig fokus og tiltak for å hjelpe dyr i ulike sammenhenger. Akkurat som flere miljøorganisasjoner og bistandsorganisasjoner utfyller hverandre, er Dyrevernalliansens mål at dyrevernorganisasjonene skal utfylle hverandre best mulig.

Les også: Hvem er Dyrevernalliansen? 

 

Jeg har skadedyr hjemme. Hva kan jeg gjøre?

Publisert 26.08.2010

Det beste du kan gjøre er å forebygge problemet:
 

- Ikke la mat stå framme, heller ikke hunde- og kattemat. Oppbevar maten i tette bokser.

- Hold hus og hage ren, og pass spesielt på at det ikke er matrester rundt omkring.

- Bruk søppelkasse med lokk, og ikke la søppel stå ute.

- Hold ytterdørene lukket.

- Sørg for at det ikke er sprekker eller åpninger i hus, kjeller og garasje.

- Sørg for å ha ryddige, åpne flater slik at ikke dyr kan gjemme seg hjemme hos deg, eller for eksempel i vedskjulet ditt.


Har du først fått uønskede dyr på besøk, kan du bruke apparater med høyfrekvent lyd for å skremme dem bort. Dette kan du kjøpe hos Jernia.

Bor du i byen og har problemer med duer? Sjekk tips for hvordan du håndterer uønskede duer!

Hvordan kan jeg støtte Dyrevernalliansen?

Publisert 20.07.2017

Du kan hjelpe dyr på forskjellige måter: 

- Støtt dyrene med sms
- Gi en gave
- Bli fadder

Kan man støtte Dyrevernalliansen via grasrotandel?

Publisert 20.07.2017

Det er dessverre bare lokale foreninger som kan motta grasrotandel. Dyrevernalliansen er en nasjonal organisasjon uten lokalavdelinger, og har derfor ikke rett til å motta tippemidler.

Den mest effektive måten du kan støtte Dyrevernalliansen på, er ved å bli fadder.

Bli fadder i dag!

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!