Jeg har funnet et hjemløst dyr. Hva gjør jeg?

Publisert 08.08.2018

Kontakt en av Dyrebeskyttelsen Norges lokalavdelinger.

Er dyret merket, kan du finne eieren selv gjennom Dyreidentitet AS. Dyret har da en microchip i nakken, som kan leses av hos veterinær og på en del politistasjoner. Noen katter har også en tatovering i øret med identitetsnummer, eller bokstavene "ID", som viser at de er merket med microchip. 

Jeg har mistanke om dyremishandling. Hva gjør jeg?

Publisert 08.08.2018

Dersom du mistenker at det foregår dyremishandling som bryter dyrevelferdsloven, har du plikt til å melde fra.

Mattilsynet har plikt til å undersøke tips om dyremishandling. Du kan melde fra ved å sende en bekymringsmelding på Mattilsynets hjemmeside eller på telefon 22 40 00 00. Det er mulig å melde fra anonymt. Om mulig bør du sikre bevis i form av foto eller film. Be andre mulige vitner om å melde fra også, og gi Mattilsynet så nøyaktige beskrivelser og utfyllende informasjon som mulig.

Varsle Mattilsynet via hjemmesiden deres!

Les også: Dyrevelferdsloven

Dersom du kommer over en akutt dyrevelferdssak, må du melde fra til Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 eller til politiet på telefon 02800, 112 ved behov for øyeblikkelig hjelp. 

Mye dyremishandling blir aldri straffet, og straffenivået er altfor lavt. Derfor jobber Dyrevernalliansen for et slagkraftig dyrepoliti over hele landet.

Les også: Dyrevernalliansens arbeid for dyrepoliti

Din hjelp kan gi dyrene et eget dyrepoliti. Bli fadder i dag! 

Dyret mitt har fått i seg noe giftig. Hva gjør jeg?

Publisert 08.08.2018

Har et dyr fått i seg noe som du mistenker kan være giftig, kontakt veterinær. Er det utenom ordinære åpningstider, kontakt den lokale veterinærvakten. Du kan i tillegg finne informasjon hos Helsedirektoratets giftinformasjon.

Jeg har opplevd dyremishandling i utlandet. Hva kan jeg gjøre?

Publisert 08.08.2018

Det er viktig at du rapporterer det du reagerer på! Det beste er at du også dokumenterer dyremishandling med film eller bilder.

Dyrevernalliansen jobber bredt for å forhindre dyremishandling, og samarbeider internasjonalt for å få slutt på dyremishandling også andre steder i verden. Dyrevernorganisasjonene Born Free Foundation og WAP vil gjerne ha tips om uverdige forhold for ville dyr i utlandet (f.eks. sirkus, dyreparker og forestillinger).

Du bør også rapportere til det lokale politiet, turistkontor, lokale dyrevernorganisasjoner og/eller turoperatøren. Kontakt eventuelt ambassaden for landet du besøkte når du kommer hjem.

Hvordan er Dyrevernalliansen organisert?

Publisert 27.09.2017

Dyrevernalliansen er stiftelse, og følger derfor bestemmelsene i stiftelsesloven.  Vi er underlagt kontroll fra Stiftelsestilsynet, og sender dem årsberetning hvert år.

Styret er Dyrevernalliansens øverste organ. Styret møtes flere ganger i året, og fastsetter blant annet årets budsjett.

Driften av Dyrevernalliansen foregår på kontoret i Oslo. Vi har 18 ansatte fagmedarbeidere, blant annet zoologer, veterinærer, sivilagronomer, jurist og økonomer og fagfolk innen samfunnsvitenskap. De ansatte er inndelt i fire avdelinger: fagavdelingen, kommunikasjonsavdelingen, drifts- og innsamlingsavdelingen og avdelingen for Dyrevernmerket. I tillegg har vi tilknyttet flere faste oppdragstagere, blant annet regnskapsfirma og fotografer.

Les også: Dyrevernalliansens ansatte og styre.

I likhet med flere andre kjente stiftelser er Dyrevernalliansen åpen for medlemmer og faddere. Vi har 10.000 engasjerte medlemmer, faddere og fastgivere. 

Som medlem eller fadder i Dyrevernalliansen vil du få tilsendt medlemsbladet "Dyrevern Magasin" to ganger i året. 

Dyrevernalliansen har også rundt 400.000 følgere på sosiale medier. Følgerne våre hjelper til å spre nyheter og informasjon om dyrene vi jobber for.

Hvordan får jeg jobb i dyrepolitiet?

Publisert 27.09.2017

Et dyrepoliti er en avdeling innen politiet i det enkelte politidistrikt. De viktigste oppgavene er å etterforske kriminalitet mot dyr, og sørge for at dyremishandling ender med rettssak og dom.

Dyrepoliti finnes i flere andre land, men er organisert på forskjellige måter. "Dyrepoliti" som man ser i TV-serier er i mange tilfeller private organisasjoner som har fått tildelt politimyndighet på dyrevernområdet. Slike ordninger er vanlige i engelskspråklige land, men ikke her i Norge.

For å jobbe i politiet må man gå Politihøyskolen og ta en videreutdanning etterpå. Vi vil anbefale deg å ta kontakt med Politihøyskolen.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!