Kan jeg gi skattefri gave til Dyrevernalliansen?

Publisert 04.01.2017

Vil du støtte dyrene med en gave til Dyrevernalliansen?

Beløpet som du gir, kan du trekke fra på skatten.

Vilkårene som Skatteetaten stiller, er:

  • Dersom samlet støtte i løpet av året er på 500 kroner eller mer, har du rett til 24 prosent skattefradrag på hele beløpet (opptil 30.000 kr i 2017). Hvis du gir gaver til flere ideelle organisasjoner, er det den totale summen som teller. Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon.
  • For å få skattefradrag for inneværende år, må du gi gaven innen 31. desember.
  • Du må innberette fødselsnummer ditt til Dyrevernalliansen. Hvis du har oppgitt fødselsnummer ditt til oss én gang, trenger du ikke gjøre det igjen. Opplysningene blir konfidensielt behandlet, og blir ikke brukt i andre sammenhenger.
  • Skattefradrag gjelder donasjoner og gavekort. 

Dyrevernalliansen vil melde beløpet inn til Skatteetaten. Din gave skal stå ferdig påført i selvangivelsens post 3.3.7. Hvis ikke, skal du ikke føre beløpet selv, men snarest kontakte Dyrevernalliansen slik at vi kan rapportere gavebeløpet på ditt fødselsnummer.

Eksempel:

Hvis du gir 30.000 kroner til dyrene, får du 7.200 kroner i skattefradrag.

Dermed har du egentlig gitt 22.800 kroner, men dyrene får 30.000 kroner.

La ditt skattefradag komme dyrene til gode: gi din gave til dyrene i dag!

Hvordan får jeg jobb i dyrepolitiet?

Publisert 01.08.2015

Et dyrepoliti er en spesialenhet eller egen avdeling innen politiet. De viktigste oppgavene er å etterforske kriminalitet mot dyr, og sørge for at dyremishandling ender med rettssak og dom.

Det eksisterer foreløpig ikke et nasjonalt dyrepoliti i Norge. Dyrevernalliansen arbeider for at det skal bli en realitet. Foreløbig er det kun opprettet en regional prøveordning, men dette er et viktig skritt i riktig retning. Dyrepoliti finnes i flere andre land, blant annet Sverige.

For å jobbe i politiet må man gå politihøyskolen og evt. ta en videreutdanning etterpå. Vi vil anbefale deg å ta kontakt med politihøyskolen.

Jeg har mistanke om dyremishandling. Hva gjør jeg?

Publisert 05.07.2014

Dersom du mistenker at det foregår dyremishandling som er brudd på dyrevelferdsloven, har du plikt til å melde fra.

Mattilsynet og dyrevernnemnda har plikt til å sjekke tips om dyremishandling. Du kan melde fra anonymt på Mattilsynets hjemmeside eller på telefon 22 40 00 00.

Varsle Mattilsynet via hjemmesiden deres!

Les også: Dyrevelferdsloven

Om mulig bør du sikre bevis i form av foto eller film. Be andre mulige vitner om å melde fra også.

Det skal desverre mye til for at myndigheter prioriterer dyrevernsaker. Derfor jobber Dyrevernalliansen for eget dyrepoliti.

Les også: Dyrevernalliansens arbeid for dyrepoliti

Din hjelp kan gi dyrene et eget dyrepoliti. Bli medlem i dag! 

Jeg har oppdaget kritikkverdig dyrehold, men er det forbudt?

Publisert 05.07.2014

Dyrevelferdsloven bestemmer at alle dyr har krav på nok mat og vann, og et passe varmt oppholdsrom, der gjødsel fjernes. De skal ha behandling mot sykdom, og bli passet på slik at de ikke skader seg. Dyr skal ikke etterlates for lenge alene. Familiedyr skal ha regelmessig mosjon, lek og sosial kontakt. Det er forbudt å slå dyr, mobbe dem fysisk eller psykisk, eller mishandle dem på andre måter. Ingen skal ha flere dyr enn de klarer å ta seg av på en bra måte.

Les også: Dyrevelferdsloven

Er jeg kommet til Dyrevernet?

Publisert 05.07.2014

Dette spørsmålet får vi ofte. Sannheten er at det ikke finnes noen instans som heter "Dyrevernet".

Les mer om dyrevernet i Norge!

Hva skal til for at ansvaret for dyrevern flyttes ut av Mattilsynet?

Publisert 01.07.2014

Det som trengs er politisk vilje. Politikerne må få vite at befolkningen er misfornøyd med Mattilsynet. At det var en feil beslutning å legge dyrevern under Mattilsynet. Dernest må de få tydelige signaler om at publikum ønsker et eget dyrepoliti.

Dyrevernalliansen jobber for at ansvaret for dyrevern skal ut av Mattilsynet, og inn under et eget dyreverntilsyn. I tillegg jobber vi for opprettelsen av et dyrepoliti etter svensk modell.

Les også: Dyrevernalliansens arbeid for dyrepoliti

Du kan bidra til dyrepoliti. Bli medlem i dag!

Du kan hjelpe dyr som lider.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!