Testamentere til Dyrevernalliansen

Publisert 12.08.2019

Ønsker du å hjelpe dyrene også i en fjern fremtid? Da kan du tilgodese dyrene i testamentet.

Du kan selv skrive et testament, men bestemte formkrav må oppfylles.

For at testamentet skal være gyldig, må to personer undertegne det i tillegg til deg. De må være myndige, og ikke selv tilgodesett i testamentet.

Testamentet kan sendes til tingretten der du bor for oppbevaring. Dette er en rimelig og trygg løsning som kan anbefales.

Her finner du en oversikt over alle tingretter.

I tillegg bør du oppbevare en bekreftet kopi av testamentet hjemme på et trygt sted (en kopi som tas på postkontoret og stemples der).

Har du flere hjertesaker? Det blir mer og mer vanlig å tilgodese flere organisasjoner i testamentet, og du kan for eksempel velge å gi dyrene én prosent av formuen din.

Hvis du derimot ønsker å testamentere bort hele formuen til dyrene, og ikke har barn, kan du laste ned et gyldig testament her:

Testament i word-format

Har du spørsmål? Har du for eksempel barn, men ønsker å testamentere noe av formuen til dyrene?

Dyrevernalliansens jurister kan gi deg gratis bistand.

Hvis du ønsker å benytte advokat, kan du finne en her. 

Kan jeg gi skattefri gave til Dyrevernalliansen?

Publisert 30.01.2019

Ja, gaver til Dyrevernalliansen gir deg skattefradrag.

Vilkårene som Skatteetaten stiller, er:

1) Dersom samlet støtte i løpet av året er på 500 kroner eller mer, har du rett til 22 prosent skattefradrag på hele beløpet opptil 50.000 kr (2019). Hvis du gir gaver til flere ideelle organisasjoner, er det den totale summen som teller. Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon.

2) For å få skattefradrag for inneværende år, må du gi gaven innen 31. desember.

3) Du må innberette fødselsnummeret ditt til Dyrevernalliansen. Hvis du har oppgitt fødselsnummeret ditt til oss én gang, trenger du ikke gjøre det igjen. Opplysningene blir konfidensielt behandlet, og blir ikke brukt i andre sammenhenger.

4) Skattefradrag gjelder donasjoner og gavekort. 

Dyrevernalliansen vil melde gaven inn til Skatteetaten for deg. Når du får skatteoppgjøret (skattemeldingen), skal Skatteetaten ha oppført gaven din i post 3.3.7. Hvis gaven ikke står oppført, skal du ikke føre beløpet selv. Kontakt snarest Dyrevernalliansen på telefon 22 20 16 50 slik at vi kan rapportere gavebeløpet på ditt fødselsnummer. 

Eksempel:

Hvis du gir 50.000 kroner til dyrene, får du 11.000 kroner i skattefradrag. Dermed har du egentlig gitt 39.000 kroner, mens dyrene får 50.000 kroner. 

La ditt skattefradrag komme dyrene til gode: Gi din gave til dyrene i dag!

Jeg har opplevd dyremishandling i utlandet. Hva kan jeg gjøre?

Publisert 08.08.2018

Det er viktig at du rapporterer det du reagerer på! Det beste er at du også dokumenterer dyremishandling med film eller bilder.

Dyrevernalliansen jobber bredt for å forhindre dyremishandling, og samarbeider internasjonalt for å få slutt på dyremishandling også andre steder i verden. Dyrevernorganisasjonene Born Free Foundation og WAP vil gjerne ha tips om uverdige forhold for ville dyr i utlandet (f.eks. sirkus, dyreparker og forestillinger).

Du bør også rapportere til det lokale politiet, turistkontor, lokale dyrevernorganisasjoner og/eller turoperatøren. Kontakt eventuelt ambassaden for landet du besøkte når du kommer hjem.

Jeg har oppdaget kritikkverdig dyrehold, men er det forbudt?

Publisert 08.08.2018

Dyrevelferdsloven bestemmer at alle dyr har krav på nok mat og vann, og et passe varmt oppholdsrom, der gjødsel fjernes. De skal ha behandling mot sykdom, og bli passet på slik at de ikke skader seg. Dyr skal ikke etterlates for lenge alene. Familiedyr skal ha regelmessig mosjon, lek og sosial kontakt. Det er forbudt å slå dyr, mobbe dem fysisk eller psykisk, eller mishandle dem på andre måter. Ingen skal ha flere dyr enn de klarer å ta seg av på en bra måte.

Er du i tvil? Send inn en bekymringsmelding til Mattilsynet.

Les også: Dyrevelferdsloven

Jeg har oppdaget dyr i akutt nød! Hva gjør jeg?

Publisert 08.08.2018

Skadde husdyr eller familiedyr: Det beste er å ta dyret til veterinær. Alle veterinærer har plikt til å hjelpe dyr i akutt nød, også ville dyr. Utenom ordinære åpningstider vil du bli henvist til veterinærvakten. Ring 22 40 00 00 hvis du ikke kan ta dyret til veterinær.

Skadd vilt: Får du tak i dyret, ta det til veterinær. Får du ikke tak i dyret, kontakt den lokale viltnemnda ved å ringe kommunen eller finne nummeret på kommunens nettsider, eller politiet på 02800.

Er dyret en skadd fugl? Les mer her.

Eksempler på dyr i akutt nød:

- katt sitter fast i høyt tre (kontakt ditt lokale brannvesen)
- hund innesperret i varm bil (politi: tlf. 02800)
- påkjørt dyr (politi: tlf. 02800)

Jeg har funnet et dødt dyr. Hva gjør jeg?

Publisert 08.08.2018

Hvis du mistenker at dyret er utsatt for vanskjøtsel eller mishandling: Meld fra til Mattilsynet eller politiet. 

Dødt vilt: Legg det ut i grøfta, eller inn i skogen hvor andre dyr kan spise det uten risiko for påkjørsel og lignende.

Død katt, hund eller kanin: Ta dyret til politi eller veterinær, som har scanner for ID.

Andre familiedyr: Sett opp lapper i nærbutikker, evt annonse i lokalavis.

Døde landbruksdyr: Kontakt det lokale Bondelaget.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!