Hvordan er Dyrevernalliansen organisert?

Publisert 20.07.2017

Dyrevernalliansen er stiftelse, og følger derfor bestemmelsene i stiftelsesloven.  Vi er underlagt kontroll fra Stiftelsestilsynet, og sender dem årsberetning hvert år.

Styret er Dyrevernalliansens øverste organ. Styret møtes flere ganger i året, og fastsetter blant annet årets budsjett. Driften av Dyrevernalliansen foregår på kontoret i Oslo. Vi har 13 ansatte fagmedarbeidere,  blant annet zoologer, veterinærer, sivilagronomer, jurist og økonom. De ansatte er inndelt i tre avdelinger: fagavdelingen, kommunikasjonsavdelingen og drifts- og innsamlingsavdelingen. I tillegg har vi tilknyttet flere faste oppdragstagere, blant annet regnskapsfirma og fotografer.

Les også: Dyrevernalliansens ansatte og styre.

I likhet med flere andre kjente stiftelser er Dyrevernalliansen åpen for medlemmer og faddere. Som medlem eller fadder i Dyrevernalliansen vil du få tilsendt medlemsbladet "Dyrevern Magasin" to ganger i året. 

Hva skiller Dyrevernalliansen fra andre dyrevernorganisasjoner?

Publisert 20.07.2017

Dyrevernalliansen arbeider for å hjelpe dyrene som trenger det aller mest. Vi prioriterer temaer som har betydning for mange dyr, og involverer sterk grad av lidelse. Vårt hovedfokus er dyrene i intensivt landbruk, pelsdyroppdrett og dyreforsøk. 

For at Dyrevernalliansen skal arbeide med et tema, må det finnes reelle muligheter for å stoppe dyremishandlingen eller hjelpe dyrene til et bedre liv. Våre fagmedarbeidere setter konkrete mål og delmål, og arbeidet pågår ofte over flere år. 

Dyrevernalliansen arbeider i hovedsak gjennom påvirkning av myndigheter og næringsliv. Vi driver også holdningsskapende arbeid gjennom forbrukerinformasjon.

Dyrevernalliansen er ikke aksjonsbasert. Vi tar sterkt avstand fra vold og ulovligheter.

Dyrevernalliansen arrangerer ikke demonstrasjoner, fakkeltog og lignende, og omplasserer ikke dyr. Andre dyrevernorganisasjoner gjør allerede en god jobb med dette.  

Dyrevern er et omfattende og viktig område, og det trengs forskjellig fokus og tiltak for å hjelpe dyr i ulike sammenhenger. Akkurat som flere miljøorganisasjoner og bistandsorganisasjoner utfyller hverandre, er Dyrevernalliansens mål at dyrevernorganisasjonene skal utfylle hverandre best mulig.

Les også: Hvem er Dyrevernalliansen? 

 

Kan man støtte Dyrevernalliansen via grasrotandel?

Publisert 20.07.2017

Det er dessverre bare lokale foreninger som kan motta grasrotandel. Dyrevernalliansen er en nasjonal organisasjon uten lokalavdelinger, og har derfor ikke rett til å motta tippemidler.

Den mest effektive måten du kan støtte Dyrevernalliansen på, er ved å bli fadder.

Bli fadder i dag!

Hvordan kan jeg støtte Dyrevernalliansen?

Publisert 20.07.2017

Du kan hjelpe dyr på forskjellige måter: 

- Støtt dyrene med sms
- Gi en gave
- Bli fadder

Hva går min støtte til?

Publisert 20.07.2017

Over 75 prosent av arbeidsressursene i Dyrevernalliansen går til direkte dyrevernarbeid. Les også: Hva går pengene til? 

Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk. Blant annet arbeider vi for: 

- Styrt avvikling av pelsdyroppdrett
- Overgang til sunnere raser for kylling
- Mer plass og bedre helse for griser
- Avvikling av smertefulle dyreforsøk 

I tillegg bruker vi en del ressurser på andre viktige saker, blant annet: 

- Dyrepoliti og dyremishandling
- Bedre dyrevelferd i fiskeoppdrett
- Vern av ville dyr

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest. Bli fadder i dag! 

Kan jeg gi skattefri gave til Dyrevernalliansen?

Publisert 04.01.2017

Ja, gaver til Dyrevernalliansen gir deg skattefradrag.

Vilkårene som Skatteetaten stiller, er:

1) Dersom samlet støtte i løpet av året er på 500 kroner eller mer, har du rett til 24 prosent skattefradrag på hele beløpet (opptil 30.000 kr i 2017). Hvis du gir gaver til flere ideelle organisasjoner, er det den totale summen som teller. Gaven må være på minst 500 kroner til hver organisasjon.

2) For å få skattefradrag for inneværende år, må du gi gaven innen 31. desember.

3) Du må innberette fødselsnummer ditt til Dyrevernalliansen. Hvis du har oppgitt fødselsnummer ditt til oss én gang, trenger du ikke gjøre det igjen. Opplysningene blir konfidensielt behandlet, og blir ikke brukt i andre sammenhenger.

4) Skattefradrag gjelder donasjoner og gavekort. 

Dyrevernalliansen vil melde gaven inn til Skatteetaten for deg. Når du får skatteoppgjøret (selvangivelsen), skal Skattetaten ha oppført gaven din i post 3.3.7. Hvis gaven ikke står oppført, skal du ikke føre beløpet selv. Kontakt snarest Dyrevernalliansen på telefon 22 20 16 50 slik at vi kan rapportere gavebeløpet på ditt fødselsnummer. 

Eksempel:

Hvis du gir 30.000 kroner til dyrene, får du 7.200 kroner i skattefradrag.

Dermed har du egentlig gitt 22.800 kroner, men dyrene får 30.000 kroner.

La ditt skattefradag komme dyrene til gode: Gi din gave til dyrene i dag!

Du kan hjelpe dyr som lider.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!