Personvernerklæring for Dyrevernalliansen og Dyrevernmerket

Publisert 05.08.2015

Dyrevernalliansen respekterer våre brukere og givere og forholder oss til Datatilsynets retningslinjer. Vår personvernerklæring forklarer hvordan vi samler inn og behandler opplysninger om besøkende på våre nettsider.

Dyrevernalliansen respekterer våre brukere og givere og forholder oss til Datatilsynets retningslinjer. Vår personvernerklæring forklarer hvordan vi samler inn og behandler opplysninger om besøkende på våre nettsider.

Vårt mål er at du skal føle deg trygg når du mottar informasjon om vårt arbeid, støtter oss eller samarbeider med oss. Vi har utviklet denne personvernerklæringen for å hjelpe deg med å forstå hva vi gjør med dine data. Dyrevernalliansen respekterer våre brukere og givere og behandler og oppbevarer dine personlige data på en sikker måte. Vår personvernerklæring forklarer hvordan vi samler inn og behandler dine data. Vi behandler personopplysningene dine for å kunne forandre verden for dyrene som trenger det aller mest, og vi er takknemlige for tilliten til å gjøre dette.

1. Behandlingsansvarlig


Daglig leder på vegne av Dyrevernalliansen er behandlingsansvarlig for selskapets behandling av personopplysninger.  

Driftsavdelingens ansatte har gjennom sitt virke tilgang til de opplysningene som lagres hos oss. 

Et fåtall ansatte som håndterer lister for utsendelser av DM, andre brevutsendelser og elektroniske henvendelser i henhold til avtale med mottageren, har tilgang til de opplysningene de trenger. Et fåtall ansatte som arbeider med Dyrevernmerket har tilgang til opplysningene de trenger.


2. Personopplysninger som lagres


IP-adresser logges automatisk.

Navn, adresse, telefonnumre og epostadresser der disse aktivt legges inn i bestillingsskjemaer. Personnummer der dette oppgis for å få skattefradrag ved gaver til dyrene.

IP-adresser utleveres ikke til tredjeparter. Dette vil bare kunne skje i tilfeller der myndighetene mistenker ulovlige handlinger og ber om å få disse utlevert. Det kan også forekomme at vår IKT avdeling har behov for å benytte IP-adresser ved feilsøking på nettløsninger, men IP og personopplysninger vil i disse tilfellene ikke bli satt i sammenheng med hverandre. 

Dyrevernalliansen bruker informasjonen din på en rekke måter som inkluderer følgende: 
•    For å gi deg informasjon om betydningen og virkningen av din støtte eller gave til kampanjen, og holde deg orientert om vårt arbeid.
•    For å svare på forespørsler eller gi informasjon som gjelder din samhandling med oss (f.eks. løse tekniske problemer).
•    For å svare på klager du måtte fremføre.
•    For å tilby deg ulike måter å finansiere vårt arbeid for dyrene.
•    For å invitere deg til å delta i våre kampanjer.
•    For å invitere deg til å delta i spørre- eller markedsundersøkelser.
•    For å analysere og forbedre vår annonsering, kampanjer og andre aktiviteter for å øke vår effektivitet og redusere våre kostnader.
•    For å sikre din informasjon og motvirke bedrageri.
•    For å samarbeide med myndigheter i tilfeller av bedrageri eller juridiske undersøkelser.
•    For å oppfylle samarbeidsavtaler som vi har med deg, for eksempel om bruk av Dyrevernmerket.
•    Vi kan også bruke navnet ditt og kontaktopplysningene til å foreta sjekk mot andre kommersielt tilgjengelige kilder, som Bisnode, for å sikre at våre opplysninger om deg er oppdatert. Dette kan inkludere supplerende kontaktopplysninger.

Vi kan kontakte deg via post, SMS, telefon eller e-post. Du kan kontakte oss på postadressen Dyrevernalliansen, Brenneriveien 7, 0182 Oslo, ringe til oss på 22 20 16 50 eller sende oss e-post på kontor[at]dyrevern.no hvis du vil be oss om ikke å kontakte deg ved en eller flere av disse metodene. Våre e-poster og SMS-er vil alltid ha et alternativ for avmelding i bunnen av meldingen.

Det kan forekomme at tredjepart gjør utsendelser for oss elektronisk eller per brev. I slike tilfeller vil tredjepart kun få tilgang til de opplysningene de trenger til det oppdraget de er satt til å gjennomføre, og vil ikke ha anledning til å benytte informasjonen til andre formål.


3. Formål med behandlingen 


Vi behandler opplysningene for å kunne gjennomføre våre forpliktelser etter avtale med deg.
 
Vi benytter også opplysningene for å kunne gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med dine bestillinger via nettside, e-post, telefon, SMS og postutsendelser.


4. Grunnlaget for behandlingen 


Når du velger å samhandle med Dyrevernalliansen, anser vi at det foreligger en legitim interesse for å holde deg informert om virkningen av dine handlinger, og for å få muligheten til å bli mer involvert med Dyrevernalliansen.


Når du velger å bli giver til Dyrevernalliansen, anser vi at det foreligger en kontraktsmessig og legitim interesse for å holde deg informert om betydningen og virkningen av ditt bidrag, og gi deg muligheten til å bli sterkere involvert med Dyrevernalliansen.

Informasjon om navn, adresse, telefon, e-postadresse benyttes for å oppfylle avtale om gave, fadderskap, medlemskap, kjøp eller bestilling, eller avtale om sertifisering med Dyrevernmerket. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningens artikkel Art. 6 (b). 

Der du har samtykket til det benyttes også opplysningene til å gi deg informasjon, tilbud og service i forbindelse med ditt kjøp via e-post, telefon og SMS. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art. 6 (a). Du kan når som helst takke nei til å motta slik informasjon fra oss. 

Der du har samtykket til det benyttes kjøpshistorikk og adferdsmønster til å gi anbefalinger og reklame spesielt tilpasset deg som bruker. Grunnlaget for denne behandlingen er personvernforordningen Art. 6 (a). Du kan når som helst trekke tilbake ditt samtykke til slik bruk. 


5. Innhenting av personopplysninger 


Vi lagrer de personopplysningene du har avgitt i forbindelse med bestilling/kjøp/gave.

Vi bruker informasjonskapsler/cookies på våre nettsider for å gi deg som besøker siden best kundeopplevelse og service. Lov om elektronisk kommunikasjon krever at vi informerer våre besøkende om bruk av informasjonskapsler (cookies). 

Vi benytter analyseverktøyet Google Analytics. Informasjonen som samles inn via Google Analytics lagres på Googles servere og er underlagt Googles retningslinjer for personvern.

Google Analytics benytter cookies for å kunne registrere enkeltbrukeres navigasjon på nettsidene.

Din IP-adresse, tidspunkt, nettadresse (url), HTTP referer og HTTP user agent (informasjon om nettleseren til brukeren) logges på vår egen server. Disse loggene blir automatisk slettet etter 30 dager. Formålet med denne loggingen er eventuell feilsøking og for å kunne ivareta sikkerhet. Det er kun Dyrevernalliansens egen IT-avdeling som har tilgang til disse loggene.

Søk
Informasjon om hvilke søkeord som blir benyttet på vårt nettstedsøk blir lagret i Google Analytics. Formålet med lagringen er å gjøre informasjonstilbudet vårt bedre. Det er kun søkeordet og tidspunkt som blir lagret og informasjonen vil ikke kunne knyttes til andre opplysninger om brukeren som IP-adresse.

Kontaktskjema
Informasjonen som fylles ut av brukeren blir sendt til vår driftsavdeling. Det logges også til Google Analytics, men kun informasjon om at skjemaet er fylt ut, altså ingen opplysninger fra selve skjemaet. Formålet med dette er så vi vet hvor mange som har benyttet ut skjemaet for å kunne gjøre vårt informasjonstilbud bedre.


6. Utlevering av opplysninger til tredjeparter 


Vi vil ikke dele, selge, overføre eller på annen måte utlevere personopplysninger til tredjeparter, med mindre vi er rettslig forpliktet til det. For å oppfylle vår opplysningsplikt, rapporteres mottatte pengegaver til Skatteetaten for skattefradrag. Innrapporteringen er frivillig, og skjer kun dersom giver har oppgitt sitt personnummer til Dyrevernalliansen. 

For å kunne oppfylle våre forpliktelser etter avtalen utleveres nødvendige opplysninger til våre samarbeidspartnere Konsis, Profundo, Andvord og Baltic Control. 


7. Sletting av personopplysninger


Opplysninger vi har mottatt i forbindelse med bestilling/kjøp/gave lagres i vårt aktive kunderegister.

Opplysninger vi etter bokføringsloven er forpliktet til å bevare vil lagres i inntil 5 år, i henhold til lovens krav. 


8. Rettigheter for den registrerte 


Vi behandler dine personopplysninger i henhold til personopplysningsloven og gjeldende forskrifter. Det gjøres oppmerksom på at du som er fadder/medlem/giver/bruker kan kreve innsyn i og flytting av egne personopplysninger, samt kreve retting eller sletting av opplysninger. 

Det kan klages til Datatilsynet på behandling i strid med reglene.


9. Informasjonssikkerhet


Vi sikrer dine personopplysninger ved både fysisk og virtuell adgangs- og tilgangskontroll, samt ved kryptering av sensitive deler av avgitte opplysninger. 


10. Kontaktinformasjon


Henvendelser om hvilke opplysninger som er registrert, retting og sletting kan sende skriftlig til Dyrevernalliansen, Brenneriveien 7, 0182 Oslo eller kontor[at]dyrevern.noOppdatert 4. september 2019

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!