Ansatte og styre

Medarbeidere med forskjellig faglig kompetanse setter Dyrevernalliansen i stand til å arbeide med sammensatte problemstillinger.

Medarbeidere med forskjellig faglig kompetanse setter Dyrevernalliansen i stand til å arbeide med sammensatte problemstillinger.

Dyrevernalliansen er delt i tre avdelinger: Fagavdeling, kommunikasjonsavdeling og drifts- og innsamlingsavdeling. 

Dyrevernalliansen har inngått samarbeidsavtaler med flere internasjonale sammenslutninger, noe som gir oss tilgang til kunnskaper og ekstra kontakter. Les også: Internasjonalt samarbeid

Kontaktinformasjon
Epost: kontor[at]dyrevern.no  Sentralbordet: 22 20 16 50

Kontaktinfo kun for presse/media:
kommunikasjonsrådgiver Kaja Efskind: mob: 986 13  340,

epost media[at]dyrevern.no

eller
kommunikasjonsleder Live Kleveland: mob: 906 85 738.

 • Dyrevernalliansens ansatte:

 • Anton Krag portrett vår 16 1

  Anton Krag, daglig leder (zoolog)

  Anton grunnla Dyrevernalliansen i 2001 sammen med Live Kleveland. Anton er utdannet zoolog (cand. scient.) med hovedfag i adferdsøkologi, og gjennomførte studiet uten bruk av dyreforsøk. Anton har arbeidet med dyrevern og dyrs rettigheter i over 25 år. Han har også vært med på å starte NOAH og Dyrevern Ung, og har arbeidet i Dyrebeskyttelsen Norge og Mattilsynet. Anton har representert dyrene i åtte år i Forsøksdyrutvalget. Han er oppnevnt som nasjonal ekspert på alternativer til dyreforsøk av Mattilsynet. Han er i tillegg styremedlem i Norecopa, der han også arbeider for alternativer til dyreforsøk. I tillegg til faglig arbeid har Anton overordnet ansvar for drift og utvikling av Dyrevernalliansen.

  Epost: anton[at]dyrevern.no

  Foto (farge) av Anton Krag

  Foto (farge) av Anton Krag med høner

  Foto (farge) av Anton Krag på kontoret

 • Marianne Kulø 2011 2

  Marianne Kulø, faglig leder (sivilagronom)

  Marianne er sivilagronom fra Universitetet for Miljø- og Biovitenskap. Hun har også en bachelor i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Marianne arbeider særlig med dyr i landbruket og matbransjen. Hun har tidligere jobbet med forskning hos SIFO (Statens institutt for forbrukerforskning), og vært med i Debios styre og Regelverksutvalget for økologisk landbruk. Om sommeren har hun jobbet flere år på gård og som budeie.

  Epost: marianne[at]dyrevern.no

  Foto (farge) av Marianne Kulø

  Foto (farge) av Marianne Kulø med lam

  Foto (farge) av Marianne Kulø på økologisk hønsegård

  Foto (farge) av Marianne Kulø på pelsfarm

  Foto (farge) av Marianne Kulø med gris

 • Kaja Ringnes Efskind

  Kaja Ringnes Efskind, kommunikasjonsrådgiver (journalist)

  Kaja er utdannet journalist ved Høgskolen i Volda. Hun har også studert biologi og psykologi ved Universitetet i Oslo. Tidligere har hun jobbet som journalist i NRK i flere år.

  Kaja har ansvar for at fakta rundt dyrevern blir allment kjent gjennom aviser, TV og radio, og fungerer som pressekontakt.

  Epost: kaja[at]dyrevern.no

  Mobil: 98 61 33 40 (kun mediahenvendelser)

  Foto (farge) av Kaja Ringnes Efskind

  Foto (farge) av Kaja Ringnes Efskind

  Foto (farge) av Kaja Ringnes Efskind på pelsfarm

  Foto (farge) av Kaja Ringnes Efskind med lam

 • Live portrettfoto

  Live Kleveland, kommunikasjonsleder (jurist)

  Live grunnla Dyrevernalliansen i 2001 sammen med Anton Krag. Hun er utdannet jurist og har arbeidet for blant annet Dyrebeskyttelsen Norge og Dyrehelsetilsynet (nå Mattilsynet). Live har også vært med på å starte Norecopa og Dyrevern Ung. Hun har forelest i dyrevernrett ved Universitetet i Oslo, Politihøgskolen og Mattilsynet. I Dyrevernalliansen har Live ansvar for arbeidet med å styrke dyrs rettigheter gjennom lovverket. Hun har også overordnet ansvar for Dyrevernalliansens eksterne kommunikasjon, og fungerer som pressekontakt. 

  Epost: live[at]dyrevern.no

  Foto (farge) av Live Kleveland

  Foto (farge) av Live Kleveland

  Foto (sort/hvitt) av Live Kleveland

  Foto (farge) av Live Kleveland med hunden Leo

  Foto (farge) av Live Kleveland med hønen Cecilie

 • Veterinær Julie Grell

  Julie Grell, vitenskapelig rådgiver (veterinær)

  Julie er veterinær, utdannet fra Den Kongelige Veterinær- og Lanbohøjskole i København og Norges Veterinærhøgskole i Oslo. Som student var hun med å lede en forening mot bruk av forsøksdyr i veterinærundervisningen. Julie har variert arbeidsbakgrunn fra ulike husdyrslag som hest, ku, sau, gris, geit, familiedyr og eksotiske dyr. I tillegg til å jobbe i Dyrevernalliansen jobber Julie som veterinær på smådyrklinikk i Oslo, og har etterutdannelse innen kommunikasjon. 

  I Dyrevernalliansen jobber Julie som vitenskapelig rådgiver, med hovedfokus på produksjonsdyr.

  Epost: julie[at]dyrevern.no

  Foto (farge) av Julie Grell

  Foto (farge) av Julie Grell

  Foto (sort/hvitt) av Julie Grell

 • Biolog Susanna Lybæk

  Susanna Lybæk, vitenskapelig rådgiver og innsamlingsleder (zoolog)

  Susanna har en mastergrad i biologi, og er utdannet ved University of Southampton og Universitet i Oslo. Deler av studiene omhandlet marinbiologi og ble tatt ved det anerkjente National Oceanography Centre i Storbritannia. Susanna arbeider faglig for å stanse smertefulle dyreforsøk, og med å fremme bruken av alternative metoder. Hun har erfaring fra feltforsøk og laboratoriearbeid, samt statistiske metoder. I tillegg har hun god kjennskap til herptiler og ulike eksotiske dyr fra arbeid i dyreparker og i rehabiliteringssenter.

  Epost: susanna[at]dyrevern.no

  Foto (farge) av Susanna Lybæk

  Foto (farge) av Susanna Lybæk

  Foto (sort/hvitt) av Susanna Lybæk

  Foto (farge) av Susanna Lybæk på pelsfarm

  Foto (farge) av Susanna Lybæk på fiskeoppdrettsanlegg

 • Helle Haukvik portrett

  Helle Haukvik, vitenskapelig rådgiver (veterinær)

  Helle er utdannet veterinær fra Norges Veterinærhøyskole. Som student var hun med å starte en dyrevelferdsgruppe for veterinærstudenter. Hun har også en bachelorgrad i sosiologi fra Universitetet i Oslo med fokus på natur- og dyrevern. Hun studerer for tiden til en mastergrad i statsvitenskap og jobber som veterinær på smådyrklinikk. I Dyrevernalliansen bidrar Helle som rådgiver, spesielt innen velferd for dyr i matproduksjon.

  Epost: helle[at]dyrevern.no

 • Informasjonskonsulent Thea Tøstie

  Thea Tøstie, kommunikasjonsrådgiver (medieviter)

  Thea har bachelor i journalistikk og medievitenskap fra Universitetet i Wien, og har erfaring innen nettjournalistikk. Thea har ansvar for Dyrevernalliansens synlighet, nettprofil og har delansvar for funding.

  Epost: thea[at]dyrevern.no

  Foto (farge) av Thea Tøstie

 • Kristina Lervåg portrett vår 16 1

  Kristina Lervåg, driftsleder (siviløkonom)

  Kristina er utdannet siviløkonom fra Norges Handelshøyskole med spesialisering i energi, naturressurser og miljø. Deler av mastergraden tok hun ved American University i Washington D.C hvor studiene omhandlet utvikling og miljø. Kristina har erfaring fra strategiutvikling, regnskap, medlemsoppfølging, statistiske metoder og databasehåndtering.

  Hos Dyrevernalliansen har Kristina ansvar for administrasjon og drift, samt oppfølging av givere og medlemmer.

  Epost: kristina[at]dyrevern.no

  Foto (farge) av Kristina Lervåg

 • Martine Lie

  Martine S. B. Lie, politisk trainee (kriminolog)

  Martine er utdannet master i kriminologi ved Universitetet i Oslo, med spesialisering i spørsmål som omhandler misbruk og mishandling av dyr og politiarbeid med slike saker. Ved siden av arbeidet i Dyrevernalliansen har hun undervist og er med i en forskergruppe som jobber med dyrepoliti ved Institutt for kriminologi og rettssosiologi. Hun har også arbeidserfaring fra en smådyrklinikk.

  Epost: martine[at]dyrevern.no

 • Driftsleder og økonom Line Skaugerud

  Line Skaugerud, drifts- og innsamlingsleder (økonom) (i permisjon)

  Line er økonom med spesialisering i markedsføring fra Høyskolen i Buskerud. Hun har ansvar for administrasjon, drift og innsamling. Line har erfaring som daglig leder fra forlag og nettbutikk, og sørger for at Dyrevernalliansen stadig blir mer effektiv. Line er også internasjonalt godkjent hundetrener. 

  Epost: line[at]dyrevern.no

  Foto (farge) av Line Skaugerud

  Foto (farge) av Line Skaugerud med hunden Kira

 • Organisasjonskonsulent Marthe Aas

  Marthe Aas, organisasjonskonsulent (i permisjon)

  Marthe har studert biologi på bachelornivå ved Universitetet i Oslo, samt gått naturbrukslinje. Marthe jobber sammen med Line på driftsavdelingen, og har i tillegg oppgaver innen fag og informasjon.

  Epost: marthe[at]dyrevern.no

  Foto (farge) av Marthe Aas

  Foto (sort/hvitt) av Marthe Aas

  Foto (farge) av Marthe med hunden Cameron

  Foto (farge) av Marthe med hunden Cameron

 • Dyrevernalliansens styre:

 • Anton Krag portrett vår 16 1

  Anton Krag, styreleder (biolog)

 • Adeleid Haugen

  Adeleid Haugen, styremedlem (advokat)

 • Ingrid Juvik

  Ingrid Juvik, styremedlem (småbruker)

 • Sarah Cecilie Finkelstein Waters

  Sarah Cecilie Finkelstein Waters, styremedlem (samfunnsviter)

 • Thor Kristian Seth

  Thor Kristian Seth, styremedlem (sivilingeniør)

 • Marianne Kulø 2011 2

  Marianne Kulø, verneombud og observatør (sivilagronom)

Du kan hjelpe dyr som lider.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!