Dyrevernet i Norge

Publisert 14.07.2010

I Norge har vi ingen instans som heter Dyrevernet. Derimot har Mattilsynet det offisielle ansvaret for dyrevern. I tillegg har private organisasjoner tatt initiativet til å jobbe med dyrevern.

familie katt eske

I Norge har vi ingen instans som heter Dyrevernet. Derimot har Mattilsynet det offisielle ansvaret for dyrevern. I tillegg har private organisasjoner tatt initiativet til å jobbe med dyrevern.

Ingen instans i Norge som heter Dyrevernet

Vi i Dyrevernalliansen får ofte henvendelser fra publikum som vil snakke med "Dyrevernet". Det er tydelig at mange tror at en slik instans eksisterer i Norge. Sannheten er at en slik instans ikke finnes.

Mattilsynet har offisielt ansvar for dyrevern

Mattilsynet har det offisielle ansvaret for dyrevern i Norge. De har til oppgave å forvalte dyrevelferdsloven, og sjekke tips om dyremishandling. Dessverre har Mattilsynet også mange andre oppgaver, og de prioriterer ikke dyrevern.

Det offisielle dyrevernet i Norge er ikke bra nok!

Det offisielle arbeidet med dyrevern i Norge er ikke bra nok. Mattilsynet bruker ikke mulighetene dyrevelferdsloven gir godt nok. Dyrehold blir bare inspisert etter tips, og selv tipsene blir ikke alltid sjekket. Et hovedproblem er at Mattilsynet ikke setter av tilstrekkelige ressurser til dyrevernarbeidet.

Dyrevernalliansen jobber for et slagkraftig og landsdekkende dyrepoliti, og er glade for at regjeringen planlegger gradvis innføring av dyrepoliti i alle landets fylker. Dyrepolitiet skal forvalte dyrevelferdsloven på best mulig måte, og ha til fremste oppgave å passe på dyrene.

Les mer om Dyrevernalliansens arbeid for dyrepoliti!

Private initiativer til dyrevern

Flere private aktører har tatt initiativet til å jobbe med dyrevern.

Dyrevernalliansen hjelper dyrene der behovet er størst. Millioner av dyr lider og dør hvert år i pelsdyroppdrett, dyreforsøk og landbruk. Vi prioriterer å hjelpe disse dyrene, fordi vi her kan hjelpe flest mulig dyr blant de som lider mest. Dessuten jobber Dyrevernalliansen for eget dyrepoliti.

Dyrevernalliansen skiller seg fra andre dyrevernorganisasjoner gjennom vårt sterke faglige fokus. Vi har ansatte fagmedarbeidere som er spesialister på sine områder. Vi dokumenterer forholdene dyrene lever under, og utreder alternativer. Vi benytter juridiske og politiske virkemidler for å endre situasjonen.

Andre dyrevernorganisasjoner bruker Dyrevernalliansens faglige informasjon i arbeidet sitt. Med vår dokumentasjon kan andre, som mangler våre faglige ressurser, likevel bidra i samfunnsdebatten med sterke argumenter mot dyremishandling i pelsdyroppdrett, landbruk og dyreforsøk.
 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!