Internasjonalt samarbeid

Publisert 17.01.2017

Dyrevernalliansen har inngått samarbeidsavtaler med flere internasjonale sammenslutninger.  Det internasjonale samarbeidet gir et oss bredt kontaktnett og bidrar til økt påvirkningskraft både i Norge og overfor EU og andre internasjonale fora.

Familie katt hånd

Dyrevernalliansen har inngått samarbeidsavtaler med flere internasjonale sammenslutninger.  Det internasjonale samarbeidet gir et oss bredt kontaktnett og bidrar til økt påvirkningskraft både i Norge og overfor EU og andre internasjonale fora.

Dyrevernalliansen samarbeider internasjonalt på prioriterte områder. Gjennom utveksling av informasjon og koordinering av kampanjer oppnår vi resultater i EU og andre internasjonale organer.

Dyrevernalliansen er tilknyttet:

Eurogroup for Animals: Anerkjent av EU-parlamentet og EU-kommisjonen som den ledende organisasjonen for dyrevelferd i Europa. Er representert i råd og utvalg på forskjellige nivåer i EU. Arbeider hovedsakelig gjennom politisk påvirkning og samarbeid med næringslivet.

European Coalition to End Animal Experiments (ECEAE): Koalisjon av dyrevernorganisasjoner som arbeider mot dyreforsøk i Europa og EU-systemet.

European network to end the keeping of wild animals in captivity (ENDCAP): Arbeider mot hold av ville dyr til underholdningsformål.

World Animal Net (WAN): Verdens største nettverk av dyrevernforeninger med tilknytning til over tre tusen organisasjoner i mer enn 100 land, og rådgivningsstatus hos FN.

Internasjonalt samarbeid gir Dyrevernalliansen påvirkningskraft overfor EU, Verdens dyrehelseorganisasjon, WTO og andre internasjonale organer.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!