Dyrevernalliansens resultater i 2012

Publisert 20.09.2013

Våre medlemmer skaper en bedre fremtid for pelsdyrene, dyrene i landbruket og forsøksdyrene. Her kan du lese om litt av arbeidet vårt i fjor.

Aplm 2013 Live Kleveland og Mikkel ©Katrine Trydal

Dyrevernalliansen avsluttet en langvarig kampanje da Ap i april 2013 programfestet å avvikle pelsdyroppdrett. Foto: Katrine Trydal

Våre medlemmer skaper en bedre fremtid for pelsdyrene, dyrene i landbruket og forsøksdyrene. Her kan du lese om litt av arbeidet vårt i fjor.

Pelsdyrnæringen

Påvirkning av politiske partier: Både Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Venstre har nå programfestet at pelsdyroppdrett må avvikles. Fremskrittspartiet går inn for å fjerne statsstøtten til pelsdyrnæringen.

 

Dyrevernalliansen avsluttet en langvarig kampanje da Ap i april 2013 programfestet å avvikle pelsdyroppdrett. Foto: Katrine Trydal

Undersøkelser og dokumentering: Nye undersøkelser viser at pels er miljøskadelig, og gir syv ganger så høye CO2-utslipp som ull. Vi har også fått dokumentert at avvikling av pelsdyroppdrett ikke fører til fraflytting fra gårdene.

Samarbeid med næringslivet: Vår årelange næringslivskampanje "Pelsfri mote", teller nå over 170 forskjellige kleskjeder og kjente merkevarer. Totalt 21 nye merker/selskaper ble pelsfrie i løpet av året.

Se liste over pelsfrie merker og butikker.
 

Dyreforsøk

Internasjonalt samarbeid: Sammen med The Body Shop International og Cruelty Free International deltok vi i en kampanje for et verdensomspennende forbud mot dyretesting i kosmetikken. Målet var å ikke la EU forskyve det planlagte salgsforbudet mot dyretestet kosmetikk i 2013. Målet ble nådd i januar 2013, da EU innførte forbud mot salg av dyretestet kosmetikk.

 

Dyrevernalliansen og The Body Shop Norge samlet inn over 22.000 underskrifter mot kosmetikktesting.

Samarbeid med næringslivet: Fordi kosmetikk fortsatt dyretestes i andre deler av verden, fortsetter vi å påvirke kosmetikkselskaper. Listen vår over merker som ikke er dyretestet teller over 160 navn. Av disse var 22 nye i 2012. Se produkter som ikke testes på dyr på Dyretesting.no.

Svart på høring fra Mattilsynet: Regelverket om dyreforsøk skal endres. Dyrevernalliansen arbeider for at endringene skal bidra til bedre kontroll med dyreforsøkene, og færre forsøksdyr.

Finansiert forskning: Vi har delfinansiert et prosjekt som erstatter dyreforsøk i forbindelse med utvikling av medisin, kosmetikk og kosttilskudd. Forskerne tar sikte på å utvide metoden til å omfatte slimhinner og skadet hud. Med dette kan man også studere for eksempel brannskader uten dyr. Metoden vil være av internasjonal nytteverdi.
 

Landbruk

Finansiert forskning: Tatt initiativ til en rapport fra Statens Institutt for forbrukerforskning (SIFO), om merking av dyrevelferdskrav på produkt for forbrukerne. Rapporten viser at negativ merking, for eksempel "produsert av burhøner", har effekt.

 

Dialog med Mattilsynet: Vært i dialog med Mattilsynet om velferden for kyllinger. I Mattilsynets undersøkelse fikk to tredjedeler av kyllinggårdene påvist alvorlige avvik. Vi har jobbet for strengere regler og oppnådd offentlig debatt. Vi har også besvart høringer om kyr og kalver, høner og kalkuner og slakting av dyr.

Samarbeid med bønder: Satt fokus på dyretransport, og promotert mobile slakterier. Vi synliggjør bønder som velger bedre måter å stelle dyrene på. Slik viser vi at dyrevelferden kan bedres i praksis.

Vil du også bli med og gjøre dyrenes hverdag bedre? Bli medlem i Dyrevernalliansen!
 

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!