Visjon og prinsipper

Dyrevernalliansen arbeider for dyrene som trenger det aller mest. Her ser du vår visjon og prinsippene vi tar utgangspunkt i:

Dyrevernalliansen arbeider for dyrene som trenger det aller mest. Her ser du vår visjon og prinsippene vi tar utgangspunkt i:

Vår visjon

Ingen dyr bør lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner. Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, fiskeoppdrett, pelsindustrien og dyreforsøk.

Dyrevernalliansens visjon er at alle dyr i menneskers varetekt skal ha god livskvalitet. Vårt arbeid bygger på "de fem frihetene" for dyr. Dette rammeverket er et internasjonalt akseptert og bredt anerkjent utgangspunkt for å sikre god dyrevelferd.

- Frihet fra sult og tørste.
- Frihet fra fysisk ubehag.
- Frihet fra smerte, skade og sykdom.
- Frihet fra angst og frykt.
- Frihet til å utføre naturlig adferd.

“De fem frihetene” innebærer at avl skal gi sunne og robuste dyr, med god evne til å takle utfordringer i levemiljøet. Dyr skal slippe at sult, tørste, fysisk ubehag, angst og frykt er belastninger som går ut over velferden. Dyrene skal kunne tåle kortvarige belastninger – det inngår i et rikt og variert levemiljø der dyrene får lov til å lære seg å mestre utfordringer og utvikle seg. De skal ha gode opplevelser og få tilfredsstilt sine adferdsbehov. Dyrevelferd omhandler ikke bare om å unngå helseproblemer eller belastninger, men også det å ha frihet til å få utfolde seg og oppleve glede og mestring.

Våre prinsipper

Dyrevernalliansen tar utgangspunkt i disse prinsippene: 

  • Et dyrs egenverdi er uavhengig av dyrets art, individuelle egenskaper og menneskets følelsesmessige forhold til dyret.
     
  • Dyr er individer med evne til positive og negative sanseopplevelser, fysisk og mentalt. Å frarøve dyr muligheten til positive opplevelser kan derfor være like kritikkverdig som å utsette dyr for negative opplevelser.
     
  • Menneskelige interesser begrunnet i underholdning, økonomi, vitenskap, religion eller tradisjon gir oss ingen ubetinget rett til å utsette dyr for negative opplevelser, eller frata dem retten til positive opplevelser.
     
  • Føre vàr-prinsippet bør anvendes i menneskets omgang med dyr: Er det tvil om dyret utsettes for negative opplevelser eller fratas positive opplevelser, bør tvilen komme dyret til gode.
  Vis kilder

Mellor, D., Updating Animal Welfare Thinking: Moving beyond the “Five Freedoms” towards “A Life Worth Living”, Animals, published 14 March 2016.

Webster, J., «Animal Welfare: Freedoms, Dominions and “A Life Worth Living”», Animals, published 24 May 2016.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!