Visjon og prinsipper

Dyrevernalliansen arbeider for dyrene som trenger det aller mest. Her ser du vår visjon, verdier og mål: 

Dyrevernalliansen arbeider for dyrene som trenger det aller mest. Her ser du vår visjon, verdier og mål: 

Vår visjon

Vår visjon er at ingen dyr skal lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner. 

Vår visjon er basert på disse prinsippene: 

 • Et dyrs egenverdi er uavhengig av dyrets art, individuelle egenskaper og menneskets følelsesmessige forhold til dyret.
   
 • Dyr er individer med evne til positive og negative sanseopplevelser, fysisk og mentalt. Å frarøve dyr muligheten til positive opplevelser kan derfor være like kritikkverdig som å utsette dyr for negative opplevelser.
   
 • Menneskelige interesser begrunnet i underholdning, økonomi, vitenskap, religion eller tradisjon gir oss ingen ubetinget rett til å utsette dyr for negative opplevelser, eller frata dem retten til positive opplevelser.
   
 • Føre vàr-prinsippet bør anvendes i menneskets omgang med dyr: Er det tvil om dyret utsettes for negative opplevelser eller fratas positive opplevelser, bør tvilen komme dyret til gode.

Vårt formål 

Vi hjelper dyrene som trenger det aller mest i intensiv produksjon. 

Dyrevernalliansen prioriterer strengt til fordel for: 

 • Områdene der flest dyr lider
 • Områdene der lidelsene er sterkest
 • Sakene der dyrene har best sjanse til å vinne frem

Våre verdier

Dyrevernalliansen skal være til å stole på for dyr og mennesker. Våre kjerneverdier er troverdighet, gjennomslagskraft og vennlighet. 

Våre mål

Vårt hovedmål er at alle dyr skal ha god livskvalitet. Våre mål bygger på "de fem frihetene" for dyr. Dette rammeverket er et internasjonalt akseptert og bredt anerkjent utgangspunkt for å sikre god dyrevelferd:

- Frihet fra sult og tørste
- Frihet fra fysisk ubehag
- Frihet fra smerte, skade og sykdom
- Frihet fra angst og frykt
- Frihet til å utføre naturlig adferd

God dyrevelferd dreier seg ikke bare om å unngå helseproblemer eller belastninger, men også det å ha frihet til å få utfolde seg og oppleve glede og mestring.

  Vis kilder

Mellor, D., Updating Animal Welfare Thinking: Moving beyond the “Five Freedoms” towards “A Life Worth Living”, Animals, published 14 March 2016.

Webster, J., «Animal Welfare: Freedoms, Dominions and “A Life Worth Living”», Animals, published 24 May 2016.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!