Visjon og prinsipper

Dyrevernalliansen arbeider for dyrene som trenger det aller mest. Her ser du vår visjon og prinsippene vi tar utgangspunkt i:

Dyrevernalliansen arbeider for dyrene som trenger det aller mest. Her ser du vår visjon og prinsippene vi tar utgangspunkt i:

Vår visjon

Ingen dyr bør lide for penger, uvitenhet eller tradisjoner. Dyrevernalliansen hjelper dyrene som trenger det aller mest, i intensivt landbruk, pelsindustrien og dyreforsøk.

Dyrevernalliansens arbeid bygger på "de fem frihetene" for dyr. Disse målsettingene er internasjonalt aksepterte og bredt anerkjente utgangspunkter for god dyrevelferd.

Vår visjon er at alle dyr skal oppleve:

- Frihet fra sult og tørste.
- Frihet fra fysisk ubehag.
- Frihet fra smerte, skade og sykdom.
- Frihet fra angst og frykt.
- Frihet til å utføre naturlig adferd.
 

Våre prinsipper

Dyrevernalliansen tar utgangspunkt i disse prinsippene: 

  • Et dyrs egenverdi er uavhengig av dyrets art, individuelle egenskaper og menneskets følelsesmessige forhold til dyret.
     
  • Dyr er individer med evne til positive og negative sanseopplevelser, fysisk og mentalt. Å frarøve dyr muligheten til positive opplevelser kan derfor være like kritikkverdig som å utsette dyr for negative opplevelser.
     
  • Menneskelige interesser begrunnet i underholdning, økonomi, vitenskap, religion eller tradisjon gir oss ingen ubetinget rett til å utsette dyr for negative opplevelser, eller frata dem retten til positive opplevelser.
     
  • Føre vàr-prinsippet bør anvendes i menneskets omgang med dyr: Er det tvil om dyret utsettes for negative opplevelser eller fratas positive opplevelser, bør tvilen komme dyret til gode.

Vil du vite mer om dyreetikk? Se ofte stilte spørsmål om dyrevern og dyrs rettigheter!

  Vis kilder

"De fem frihetene" er vedtatte målsettinger av FN. Se FAO, Committee on World Food Security, Policy recommendations, 2016.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!