Dyrevernalliansens historie

Dyrevernalliansens historie fra opprettelsen i 2001 og frem til i dag. 

Dyrevernalliansens historie fra opprettelsen i 2001 og frem til i dag. 

Dette er en oversikt over noen milepæler i vårt arbeid. 

2001: Dyrevernalliansen startes

Dyrevernalliansen startes av Anton Krag og Live Kleveland. Målet er å bygge opp en fagbasert enhet som kan forsvare dyr i politiske prosesser og overfor næringslivet. Vår første hovedsak er arbeidet med dyrevernmeldingen som er under utarbeidelse i regjeringen (st.meld. nr. 12 2002–2003). Her gjennomgås dyrevelferden for alle tamdyr i Norge. 

2002: Hjelp til griser

altDyrevernalliansen oppnår at Norge, som første land i verden, innfører forbud mot kastrering av grisunger uten bedøvelse. Dette er et av de siste eksemplene på at norsk lov tillater amputasjoner på friske dyr av hensyn til produktkvalitet.

2003: Dyrevern på Stortinget

Dyrevernmeldingen vedtas. Den fastslår mange utfordringer som Dyrevernalliansen frem til nå har vært alene om å påpeke. Fra nå av innrømmer altså myndighetene at norsk dyrehold sliter med alvorlige problemer. Dyrevern blir for første gang gjenstand for politisk debatt i Stortinget. 

Vi får ikke gjennomslag for kravet om avvikling av pelsdyroppdrett, men har i løpet av to år møtt flere hundre politikere i sakens anledning. Disse møtene danner grunnlag for videre politisk påvirkning.

2004: Næringslivet mot pels

Vi begynner å kontakte næringslivet for å fase ut bruken av ekte pels i butikkhyllene. De første norske designerne, motebladene og butikkene vedtar en pelsfri policy.

2005: Bedre kontroll av dyreforsøk

altKontrollen med dyreforsøk blir betydelig skjerpet, etter flere års arbeid fra Dyrevernalliansen. Fra nå av må alle dyreforsøk som foregår i naturen forhåndsgodkjennes av Forsøksdyrutvalget. 

2006: Dyrevern blir pensum i skolen

altDyrevern Ung-leder og sivilagronom Marianne Kulø viser frem Dyrevern Ungs materiell i en barnehage.Dyrevern inntas som pensum i barneskolen. Endringen kommer på initiativ fra Dyrevernalliansen, og med hjelp fra aktive ungdomspolitikere. Vi starter Dyrevern Ung, som produserer læringsmateriell om dyrevern for barn og unge.

2007: Dyreforsøk forbys

Norges antatt mest smertevoldende dyreforsøk, testing av gifter i skjell ved hjelp av levende mus, forbys. Forbudet kommer etter at Dyrevernalliansen klaget på dyreforsøkene og samarbeidet med forskere fra Veterinærhøgskolen for å vise at de kan erstattes av kjemiske metoder. 

2008: Stopp for livdyrutstillinger

altMattilsynet vedtok forbud mot utstillinger av pelsdyr fra 1. januar 2009. Dyrevernalliansen arbeidet for dette i syv år.Utstillinger med levende pelsdyr forbys etter dokumentasjon og langvarig politisk arbeid.

Dette året publiserer vi rapporten "Elefanter i fangenskap" som et innspill til Vitenskapskomitéen. De publiserer etterpå en egen rapport som konkluderer likt. Dette fører noen år senere til at bruk av elefanter avvikles i norske sirkus.

2009: Ny dyrevelferdslov

Ny dyrevelferdslov vedtas, etter syv års arbeid fra Dyrevernalliansen. Loven fastslår at dyr har egenverdi. 

Flere politiske partier inntar standpunkt om pels.  Dette er resultatet av flere års politisk påvirkningsarbeid fra Dyrevernalliansen.

  • Fremskrittspartiet programfester avvikling av statsstøtten til pelsdyroppdrett.
  • SV går inn for et forbud mot pelsdyrproduksjon i Norge.
  • Venstre går inn for å avvikle pelsdyroppdrett.

2010: 100 kleskjeder er pelsfrie

Over 100 motekjeder er nå pelsfrie, etter seks års prosjektarbeid fra Dyrevernalliansen.

2011: Arbeiderpartiet mot pels

altPolitisk rådgiver og statsviter Anine Dedekam Moldskred i samtale med en pelsdyroppdretter. I bakgrunnen: organisasjonskonsulent Marthe Aas og vitenskapelig rådgiver Susanna Lybæk. Foto: Iselin Linstad HaugePå sitt landsmøte i mai vedtar Arbeiderpartiet at norsk pelsdyroppdrett bør avvikles. Vedtaket kommer etter en lengre kampanje fra Dyrevernalliansen, der flere hundre politikere både lokalt og nasjonalt fikk informasjon gjennom brev og møter.

2012: Dyrevelferd i næringslivet

Dyrevernalliansens kampanjer omfatter nå klær, mat og kosmetikk. Siden vi begynte å arbeide med næringslivet i 2004 har vi bidratt til at over 250 forskjellige selskaper vedtar retningslinjer om dyrevern. Flere av dem driver også virksomhet internasjonalt. 

Rema 1000 slutter å selge egg fra burhøner, etter flere års dialog med Dyrevernalliansen. 
 

2013: Dyrevern i valget

altPå landsmøtet 2013 programfestet Arbeiderpartiet avvikling av pelsdyroppdrett. Foto: Katrine TrydalVed valget i 2013 får dyrevern for alvor en plass i politikken. Dyrevernalliansen har gitt innspill til alle partiprogrammene gjennom møter og brev.

Flere partier programfester nå målsettinger om alvorlige dyrevernsaker som pelsdyroppdrett og dyrepoliti.

To partier, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, går til valg på hver sin helhetlige dyrevernpolitikk som spente over flere temaer. 

2014: Dyrs rettsvern styrkes

Riksadvokaten gir beskjed til politidistriktene om å prioritere grov kriminalitet mot dyr, og påpeker at straffenivået bør opp. Foranledningen er en henvendelse fra Dyrevernalliansen, der vi gjennomgår dommene fra de siste ti årene. 

I løpet av sommeren og høsten åpner politiet etterforskning i flere dyrevernsaker.  

Samtidig begynner politiet, Økokrim og Mattilsynet å samarbeide for bedre oppklaring av dyrevernsaker. 

2015: Kutt i statsstøtten til pels 

altStatsviter Anine Dedekam Moldskred og jurist Live Kleveland fra Dyrevernalliansen feirer kutt i pelssubsidiene sammen med daværende landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.I 2015 fjerner landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) halvparten av statsstøtten til pelsdyroppdrett. Dette er en oppfyllelse av Fremskrittspartiet programpunkt, som Dyrevernalliansen var en pådriver for flere år tidligere. 

Les også: Den politiske historien om pels

Samme år oppretter regjeringen en prøveordning med dyrepoliti. Prøveordningen kommer etter en rapport fra Dyrevernalliansen med utredning av hvordan dyrepoliti er organisert i Sverige, og forslag til hvordan en lignende ordning kan etableres i Norge.

Les også: Dyremishandling fra A til Å

 

altJurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen holdt den første forelesningen om dyremishandling noensinne på Politihøgskolen, våren 2015.

2016: Vegetar-revolusjon

Tilgangen til vegetarmat øker brått. Dyrevernalliansen bidrar til vegetarmat i Rema 1000s middagsplanlegger og er med på lansering av vegetarisk ferskvaredisk hos Meny. I løpet av få måneder øker tilbudet av forskjellige erstatninger for kjøtt i dagligvarebutikker, på bensinstasjoner og serveringssteder. 

Nå har over 400 selskaper og merkevarer tatt dyreetiske hensyn etter dialog med oss. Les også: Dyrevelferd i næringslivet

2017: Burhøner fases ut

Kiwi, Spar og Joker faser ut salg av buregg i løpet av 2019. NorgesGruppen, som eier butikkene, viser til sin dialog med Dyrevernalliansen som en grunn til beslutningen. Meny og Rema 1000 sluttet å selge egg fra burhøner for flere år siden. Dette betyr at 60 prosent av det norske dagligvaremarkedet nå blir fritt for egg fra burhøner. Mange bønder må bygge om hønsehusene sine, slik at hønene får komme ut av bur. 

Les også: Dyrevernalliansens arbeid for høner

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!