Dyrevernalliansens historie

Dyrevernalliansens historie fra opprettelsen i 2001 og frem til i dag.

Dyrevernalliansens historie fra opprettelsen i 2001 og frem til i dag.

Dette er en oversikt over noen milepæler i vårt arbeid. 

2001: Dyrevernalliansen startes

Dyrevernalliansen startes av Anton Krag og Live Kleveland. Målet er å bygge opp en fagbasert enhet som kan forsvare dyr i møte med politikk, byråkrati og forskning. Vår første hovedsak er arbeidet med dyrevernmeldingen, som er under utarbeidelse i regjeringen.

2002: FORBUDT: Kastrering uten bedøvelse

altDyrevernalliansen oppnår at Norge, som første land i verden, innfører forbud mot kastrering av grisunger uten bedøvelse. Dette er et av de siste eksemplene på at norsk lov tillater amputasjoner på friske dyr av hensyn til produktkvalitet.

2003: Dyrevernmeldingen vedtas

Dyrevernmeldingen vedtas. Den er ikke like bra som vi har håpet, men fastslår mye av den samme kritikken vi har kommet med. Fra nå av innrømmer altså myndighetene at norsk dyrehold ikke er like idyllisk som landbruket har fremstilt det som.

2004: Vi åpner for medlemmer

Dyrevernalliansen åpner for medlemmer. Vi mobiliserer kjendiser mot pels, og begynner å påvirke designere, moteblader og butikker for en pelsfri policy.

2005: Kontroll av dyreforsøk skjerpes

altKontrollen med dyreforsøk blir betydelig skjerpet, etter flere års arbeid fra Dyrevernalliansen. Nå må alle dyreforsøk som foregår i naturen forhåndsgodkjennes av Forsøksdyrutvalget. Vi påklager tillatelser til dyreforsøk, og lykkes med å stanse flere.

2006: Seier! Dyrevern blir pensum i skolen

altDyrevern Ung-leder og sivilagronom Marianne Kulø viser frem Dyrevern Ungs materiell i en barnehage.Dyrevernalliansen oppnår at dyrevern inntas som pensum i barneskolen. Vi starter Dyrevern Ung, som produserer læringsmateriell om dyrevern for barn og unge.

2007: FORBUDT: de verste dyreforsøkene

Norges antatt mest smertevoldende dyreforsøk, testing av gifter i skjell ved hjelp av levende mus, forbys etter flere års press fra Dyrevernalliansen.

2008: Stopp for levende pelsdyr på utstilling

altMattilsynet vedtok forbud mot utstillinger av pelsdyr fra 1. januar 2009. Dyrevernalliansen arbeidet for dette i syv år.Utstillinger med levende pelsdyr forbys etter dokumentasjon og syv års press fra Dyrevernalliansen.

Vi publiserer "Elefanter i fangenskap" som et innspill til Vitenskapskomitéen. De publiserte etterpå en egen rapport som bygget på samme materiale og konkluderte likt, noe som igjen førte til at Mattilsynet anbefalte å forby bruk av elefanter i sirkus.

2009: Ny dyrevelferdslov, og dyrs egenverdi lovfestes

Ny dyrevelferdslov vedtas, etter syv års arbeid fra Dyrevernalliansen. Loven fastslår blant annet at dyr har egenverdi; dette er et prinsipielt viktig utgangspunkt for Dyrevernalliansen.

Frp går inn for å avvikle statsstøtten til pelsdyroppdrett. SV går inn for et forbud mot pelsdyrproduksjon i Norge. Venstre går inn for å avvikle pelsdyroppdrett.

2010: Over 100 motekjeder er blitt pelsfrie

Over 100 motekjeder er nå pelsfrie, etter seks års kampanje fra Dyrevernalliansen.

2011: Arbeiderpartiet vedtar pelsavvikling

altPolitisk rådgiver og statsviter Anine Dedekam Moldskred i samtale med en pelsdyroppdretter. I bakgrunnen: organisasjonskonsulent Marthe Aas og vitenskapelig rådgiver Susanna Lybæk. Foto: Iselin Linstad HaugeArbeiderpartiet gikk inn for å avvikle pelsdyroppdrett på landsmøtet. Vedtaket kom etter en lengre kampanje fra Dyrevernalliansen, der politikere både lokalt og nasjonalt fikk informasjon gjennom brev og møter.

2012: Dyreetiske retningslinjer i næringslivet

Siden vi startet arbeidet i 2004 har Dyrevernalliansen bidratt til at over 250 forskjellige foretak vedtar retningslinjer om dyrevern. Mange av dem er store selskaper som også driver virksomhet internasjonalt. Våre kampanjer omfatter nå klær, mat og kosmetikk.

2013: Dyrevern kommer for alvor inn i valget

altPå landsmøtet 2013 programfestet Arbeiderpartiet avvikling av pelsdyroppdrett. Foto: Katrine TrydalVed valget i 2013 kom dyrevern for alvor inn i politikken, og dette var en seier for Dyrevernalliansens langvarige påvirkningsarbeid.

Flere partier hadde programfestet målsettinger om alvorlige dyrevernsaker som pelsdyroppdrett og dyrepoliti. To partier, Venstre og Miljøpartiet De Grønne, gikk til valg på hver sin helhetlige dyrevernpolitikk som spente over flere temaer. 

2014: Dyrs rettsvern styrkes i politi og rettsvesen

Dyrs rettsvern kommer på agendaen hos politiet og påtalemyndigheten. Årsaken er Riksadvokaten, som har gitt beskjed til politidistriktene om å ta dyremishandling på alvor. Riksadvokaten engasjerte seg etter en rapport fra Dyrevernalliansen. I løpet av sommeren og høsten åpnes etterforskning i flere dyrevernsaker.  

Samtidig har politiet, Økokrim og Mattilsynet nå startet et samarbeid. Målet er bedre etterforskning i grove voldssaker som angår dyr. Dette skjer etter press fra en stor opinion, der Dyrevernalliansen har bidratt med å redegjøre for hvordan Djurskyddspolisen og Jordbruksverket i Sverige har innledet et vellykket samarbeid.

2015: Statsstøtten til pels kuttes, og dyrepoliti kommer

altStatsviter Anine Dedekam Moldskred og jurist Live Kleveland fra Dyrevernalliansen feirer kutt i pelssubsidiene sammen med landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.I 2015 fjernet landbruks- og matminister Sylvi Listhaug (Frp) halvparten av subsidiene til pelsdyroppdrett. Tiltaket kom i forbindelse med jordbruksforhandlingene, da fôrfraktstøtten til pels ble fjernet. Dyrevernalliansen hadde arbeidet for dette i mange år, og vedtaket er en direkte konsekvens av Fremskrittspartiet programfestet dette etter påtrykk fra oss.

Samme år opprettes en prøveordning med dyrepoliti. Mattilsynet og politiet innleder tettere samarbeid, og Regjeringsadvokaten setter fokus på straffenivået i dyremishandlingssaker. Regjeringsadvokatens fokus er en direkte konsekvens av Dyrevernalliansens rapport året før. Dyrepolitiet kommer etter press fra oss og flere andre.

altJurist Live Kleveland i Dyrevernalliansen holdt den første forelesningen om dyremishandling noensinne på Politihøgskolen, våren 2015.

Du kan hjelpe dyr som lider.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!