Dyrevernalliansen sier NEI til vold

Publisert 04.03.2008

Dyrevernalliansen tar sterkt avstand fra alle typer voldelige og ulovlige aksjoner. Vi mener slike metoder er helt uforenlige med dyrevernbevegelsens grunnprinsipper.

Geiter i norsk landbruk er som oftest utendørs kun om sommeren

Geiter i norsk landbruk får som oftest komme utendørs kun om sommeren.

Foto: iStock

Dyrevernalliansen tar sterkt avstand fra alle typer voldelige og ulovlige aksjoner. Vi mener slike metoder er helt uforenlige med dyrevernbevegelsens grunnprinsipper.

Fra tid til annen gjennomfører enkelte grupperinger voldelige eller ulovlige aksjoner som de hevder skal tjene dyrenes sak. Dyrevernalliansen tar sterkt avstand fra slike metoder.

Dyrevernalliansen benytter seg kun av demokratiske arbeidsmetoder, og støtter aldri voldelige aksjonsformer. Dyrevernalliansen stiller tilsvarende krav til sine samarbeidspartnere, og vil ikke samarbeide med personer eller grupper som benytter voldelige metoder.

Dyrevernalliansen har vedtektsfestet følgende:

"Stiftelsen kan inngå skriftlige, tosidige avtaler med norske og utenlandske dyrerettighets- og dyrevernsammenslutninger så lenge disse ikke gjør bruk av arbeidsmetoder som utsetter dyr eller mennesker for lidelse, eller fare for lidelse."

Et grunnleggende prinsipp i arbeidet for dyrs rettigheter, er forutsetningen om at individer har en egenverdi. Dyrevernalliansen mener at voldelige arbeidsmetoder er uforenelige med dette prinsippet og arbeidet mot dyrelidelser.

Vi oppfordrer alle som er opptatt av dyrs velferd og rettigheter til å delta i det demokratiske arbeidet for styrket dyrevern. Dyrevernalliansen kan vise til mange eksempler på at faglig og metodisk arbeid redder dyr fra død og lidelse.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!