Andenæsgruppen er Dyrevernalliansens hovedsponsor

Publisert 19.06.2014

Andenæsgruppen er opptatt av å bygge verdier over tid, og støtter Dyrevernalliansen for en fremtid uten dyremishandling.

Anton Krag og Tor Andenæs

Anton Krag og Tor Andenæs.

Andenæsgruppen er opptatt av å bygge verdier over tid, og støtter Dyrevernalliansen for en fremtid uten dyremishandling.

Andenæsgruppen har vært Dyrevernalliansens hovedsponsor fra 2005. Selskapet, som driver virksomhet over hele verden, ønsker å ta samfunnsansvar. Eier Tor Andenæs ser dyrevern som en viktig verdi både i Norge og internasjonalt. Behandlingen av levende dyr som maskiner i industrielt landbruk opprører ham.

– Jeg ser dette som et av de store etiske dilemmaene i vår tid, sier han.

Gjennom sitt langvarige engasjement i Dyrevernalliansen har Andenæsgruppen bidratt til å sette dyrevern på dagsordenen i norsk politikk. Selskapet er opptatt av å bygge verdier over tid.

– Gjennom vårt engasjement i Dyrevernalliansen ønsker vi å bidra til en fremtid uten dyremishandling, sier Tor Andenæs.

Daglig leder i Dyrevernalliansen, Anton Krag, kan ikke få fullrost Andenæsgruppen.

– Andenæsgruppen er eksempel på et selskap som bidrar til å bygge verdier i samfunnet, sier han.

Konkrete forbedringer for dyrevelferden i Norge kan fungere som eksempler for utlandet, og gi kunnskaper som kan brukes også i andre deler av verden. Med selskapene Tanja AS, Sunbelt Holdings i USA og Churchgate India Fund har Andenæsgruppen et internasjonalt fokus.

– Dyrevernsaken i Norge ville kommet kortere uten Andenæsgruppens engasjement. Gjennom internasjonalt samarbeid kan vi øke gevinsten ytterligere, sier Anton Krag i Dyrevernalliansen.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!