Flest forsøksdyr per innbygger

Publisert 22.04.2009

Norge bruker flere forsøksdyr per innbygger enn noe annet land som det finnes statistikk fra. Det viser nye tall over bruken av forsøksdyr på verdensbasis.

Kompetansekrav gjelder ikke for alle bønder

Publisert 25.03.2009

Det skal ikke kreves kunnskap om dyrevelferd hos bønder født før 1980, har Stortinget bestemt. Dyrevernalliansen er svært kritisk.

Ny dyrevelferdslov vedtatt

Publisert 24.03.2009

Den nye dyrevelferdsloven erstatter fra 2010 den gamle dyrevernloven. Den nye loven lovfester dyrs egenverdi. Samtidig svekker dyrevelferdsloven dyrs rettsvern på flere andre punkter.

Pelsdyralslagets kreative statistikk

Publisert 24.03.2009

Pelsdyralslaget bruker ledende spørsmål og feilaktige gjengivelser i en statistisk undersøkelse for å gi inntrykk av støtte i befolkningen. Men flertallet er fortsatt mot pelsdyroppdrett.

Krav om dyrs egenverdi i ny lov

Publisert 06.02.2009

Hele 70 prosent av befolkningen mener at den nye dyrevelferdsloven bør fastslå at alle dyr har en egenverdi. Det viser en opinionsundersøkelse som Dyrevernalliansen har fått utført.

Hønene vant mot Landbruksdepartementet

Publisert 23.12.2008

Landbruks- og matdepartementet besluttet å utsette forbudet mot tradisjonelle bur for høner. Dyrevernalliansen påklaget saken til EFTA, og vant på vegne av hønene.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!