Dyretesting av kosmetikk forbudt i EU

Publisert 11.03.2013

I dag trer EUs forbud mot dyretesting av kosmetikk i kraft. Kosmetikk som er testet på dyr kan ikke lenger selges eller markedsføres i EU. 

Lovbrudd ved pelsfarmer over hele landet

Publisert 07.03.2013

Det er en kraftig økning av lovbrudd ved pelsfarmer over hele landet. Her er den endelige oversikten over fjorårets kontroller av pelsdyrnæringa.

Pelsdyroppdrett er en miljøbelastning

Publisert 05.03.2013

Pels er ikke miljøvennlig. Langtransport og bearbeiding av skinn forurenser i store mengder, i tillegg er selve oppfôringen av pelsdyr en miljøbelastning.

Hver fjerde pelsfarm bryter norsk lov

Publisert 21.02.2013

I løpet av ett år ble det avdekket lovbrudd ved 65 pelsfarmer her i landet. Hver fjerde farm bryter lovverket. Flere saker gjaldt syke og skadde dyr.

Er under etterforskning - får utvide driften

Publisert 15.02.2013

Norges største pelsoppdretter som er under politietterforskning, overtar driften til en annen oppdretter, som også er anmeldt for dyremishandling.

Har ingen kontroll på pelsdyrene

Publisert 13.02.2013

På de største pelsfarmene har en gårdsarbeider daglig ettersyn med flere tusen pelsdyr. Et stort problem, mener politikere og tilsynsfolk.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!