Rent kjøtt kan bli en revolusjon

Publisert 20.06.2018

Produksjon av kjøtt i laboratorium, også omtalt som «rent kjøtt», er under rask utvikling. De positive konsekvensene for dyrevelferden og miljøet kan bli enorme. 

Southern+fried+chicken+2.jpg

Kyllingrett fra verdensledende "rent kjøtt"-produsent Memphis Meats. 

Foto: Memphis Meats

Produksjon av kjøtt i laboratorium, også omtalt som «rent kjøtt», er under rask utvikling. De positive konsekvensene for dyrevelferden og miljøet kan bli enorme. 

Rent kjøtt er kjøtt som er dyrket i et laboratorium ved hjelp av celler fra et dyr. Produksjon av kjøtt uten oppdrett av dyr går under flere navn, blant annet «dyrket kjøtt», «in-vitro-kjøtt» og altså «rent kjøtt», som er en direkte oversettelse av det engelske begrepet «clean meat». Kjøttfarse fra storfe, kylling og and er hittil blitt fremstilt ved hjelp av denne teknologien.

Voldsom utvikling

Den første hamburgeren av rent storfekjøtt ble presentert for verden i 2013, til en pris på $2.300.000 per kilo. I 2017 var prisen redusert til $19.800 per kilo. Dette tilsvarer en prisreduksjon på over 99%. Stadig utvikling av teknologien og investeringer fra enkeltindivider og store kjøttprodusenter, har ført til en rask nedgang i pris. Viljen til å investere i teknologien hos nettopp kjøttprodusentene, har vakt stor oppsikt. Produktene er enda ikke tilgjengelige på markedet, da det fremdeles gjenstår utfordringer før en kan produsere større mengder til en konkurransedyktig pris. Selskapene som satser på rent kjøtt spår at produktene vil være tilgjengelige på markedet rundt 2020-2022, mens andre mener det vil ta lengre tid. 

Rent kjøtt for dyrevelferden

Det mest revolusjonerende ved "rent kjøtt"-teknologien er at produksjonsmetoden ikke krever avl og slakt av dyr for å produsere kjøttet. I dag blir mellom 60 og 70 milliarder dyr årlig oppdrettet for mat på verdensbasis. Det moderne industrilandbruket fører med seg en rekke problemer, som produksjonslidelser, smittsomme sykdommer og adferdsforstyrrelser hos dyrene. I produksjonen av rent kjøtt kan imidlertid hver av cellene som dyrkes, multipliseres et stort antall ganger uten at dyr må være involvert. Avhengig av produksjonsmetode og celletype, er det mulig at én celle kan produsere nok til å møte den årlige globale etterspørselen etter kjøtt før den må byttes ut. 

Gave for miljø og helse

Foreløpige analyser viser også at rent kjøtt skal kunne produseres med drastisk lavere klimagassutslipp, bruk av landområder og vannressurser enn konvensjonell produksjon. Dersom rent kjøtt kan erstatte deler av markedet for konvensjonelt produsert kjøtt, kan reduksjonen i konvensjonell produksjon også kunne bidra til å øke den norske selvforsyningsgraden ved å frigi areal til produksjon av matvekster til menneskekonsum. I tillegg vil det å fjerne dyret fra kjøttproduksjonen redusere behovet for håndtering og disponering av husdyrgjødsel, samt redusere utslipp av nitrogen, fosfor og plantevernmidler i landbruket. Siden produksjon av rent kjøtt foregår under sterile og strengt kontrollerte forhold, bortfaller i stor grad risikoen for matbårne smittestoffer fra dyr. Det arbeides også mot å kutte all bruk av antibiotika i produksjonen. 

Reiser spørsmål

For en teknologi med så enormt potensiale, knyttes det også utfordringer. I dag brukes det serum fra dyr som vekstmedium for rent kjøtt, for eksempel fra ufødte kalver i produksjon av storfekjøtt. Dette reiser etiske problemstillinger for dyrevelferden i produksjonen. I fremtiden forventes det at alternative vekstmedier, produsert uten bruk av dyr, vil kunne erstatte slikt serum uten at det går på bekostning av produksjonseffektivitet eller produktkvalitet. Det er også knyttet usikkerhet til hvor energikrevende produksjonen vil være, da foreløpige analyser viser svært varierende resultater.

Norge bidrar

1. april 2018 ble det offentliggjort at Nofima på Ås starter et forskningsprosjekt i samarbeid med blant annet Nortura og professoren Mark Post, mannen som med sitt laboratorium presenterte den første dyrkede hamburgeren i 2013. Prosjektet har som mål å utvikle teknologi som vil danne grunnlaget for industriell dyrking av muskelprotein til mat, og er finansiert av Norges Forskningsråd.

  Vis kilder Skjul kilder

Dyrevernalliansen, Rent kjøtt – muligheter og utfordringer, Fagnotat, april 2018.

Rent kjøtt kan endre alt: Én celle kan produsere nok til å møte den årlige globale etterspørselen etter kjøtt.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!