Bedre levemiljø for oksene

Publisert 17.01.2019

Kuene i Norge har krav på åtte uker grønt beite, men dette gjelder ikke oksene.

Faginstanser fraråder å utsette løsdriftskravet

Publisert 15.06.2016

Løsdrift er det beste for kua. Det konkluderer både faginstanser og Dyrevernalliansen med. Likevel har Stortinget valgt å utsette løsdriftskravet til 2034.

Løsdrift er best for kua

Publisert 25.04.2016

Kyr har det best i løsdrift. Dyrevernalliansen arbeider for utfasing av båsfjøs som planlagt i 2024.

Melkeku og kalv sammen gir helsegevinst

Publisert 10.10.2014

Melkekua fratas kalven sin rett etter fødselen, i norsk landbruk. Ny forskning viser at denne brutale driftsformen kan og bør endres. 

Kyr trenger beite – luftegård er ikke nok

Publisert 26.11.2013

For kyr er åtte uker i luftegård en svært dårlig erstatning for åtte uker på beite. Derfor kjemper Dyrevernalliansen for at kyr som ikke får komme på beite skal få luftegård hele året.

Kalver må få die og okser må få slippe ut

Publisert 10.06.2013

Kalver bør få die, og okser bør ha samme krav til oppstalling som kyr. Dette er blant Dyrevernalliansens krav til Mattilsynet om ny forskrift for storfe.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!