Beskyttelse av forsøksdyr sett i relasjon til den medisinske forskningshistorien

Publisert 28.05.2007

Gjennom historien har synet på menneskeverdet og dyrs moralske status endret seg. Hvilke konsekvenser bør dagens verdisyn få for beskyttelse av forsøksdyr?

Forbud mot dyreforsøk til testing av PSP-toksiner i skjell

Publisert 08.05.2007

Dyrevernalliansen har oppnådd forbud mot smertefull gifttesting av blåskjell på mus. Norske myndigheter tillater at giftstoffene fra blåskjell testes ut på dyr.

Dyrevernalliansens arbeid i Forsøksdyrutvalget

Publisert 05.05.2007

Her finner du en kort presentasjon av arbeidet for å styrke dyrevernet innenfor forsøksdyrforvaltningen.

Hundene frigitt fra Løken gård

Publisert 27.03.2007

Gledestårene satt løst da oppdretterne som har blitt lurt av forsøksdyrstasjonen Løken gård onsdag 10. januar fikk hente hundene sine hjem.

Planlagt dyreforsøk stanset

Publisert 06.01.2007

Rottene skulle etter planen utsettes for smerte i forbindelse med seksuell aktivitet. Dyrevernalliansen arbeidet for å stanse planene, og 54 rotter er nå reddet!

Løken gård kjøpte familiehunder til dyreforsøk

Publisert 22.11.2006

Under dekke av å skulle kjøpe familiehunder har representanter for Løken gård reist rundt og kjøpt opp valper fra privatpersoner.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!