Seier! Dyreforsøk forbys etter press fra Dyrevernalliansen

Publisert 20.12.2010

Et av Norges mest smertevoldende dyreforsøk blir forbudt, etter mangeårig kamp fra Dyrevernalliansen.

Nye EU-regler – små forbedringer for forsøksdyrene

Publisert 13.09.2010

EU gir strengere regler for bruk av dyreforsøk. Dyrevernalliansen har i samarbeid med andre aktører jobbet for å påvirke endringene til det beste for forsøksdyrene.

Dyreforsøk som er smertevoldende øker i omfang

Publisert 24.08.2010

Stadig flere dyr brukes til dyreforsøk som gir sterke eller vedvarende smerter.

Kontrollerer ikke dyreforsøk

Publisert 20.06.2010

Ingen norske dyreforsøk har blitt kontrollert på minst to år. Dyrevernalliansen krever styrket tilsyn.

Dyreforsøk til testing av skjell er påklaget

Publisert 18.10.2009

Skjell som blåskjell og kamskjell kan inneholde gifter som er farlige å spise. Derfor må skjell testes for giftstoffer. Norges veterinærhøgskole og St. Olavs hospital bruker mus til en del av testingen.

Fisk som forsøksdyr

Publisert 04.10.2009

Over 90% av alle forsøksdyr som brukes i Norge er fisk. Selv om undersøkelser viser at fisk kan føle smerte, ble nesten 25.000 fisk brukt som forsøksdyr.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!