Norske slakterier bryter dyrevernloven

Publisert 19.04.2004

I november 2003 ble flere norske slakterier kontrollert av EFTAs overvåkningsorgan ESA. Rapporten etter kontrollene ble offentliggjort 19. april 2004 og påpeker mange tilfeller av grov dyremishandling.

Ny rovviltmelding - sau og rein lider

Publisert 12.12.2003

Sau og rein lemlestes av rovdyr. Bjørn og ulv skader ofte byttedyrene alvorlig uten å drepe dem. Rovdyrmeldingen løser ikke problemene.

EUs program for kjemikalietesting kan kreve ti millioner forsøksdyr

Publisert 22.07.2003

EU ønsker å teste giftigheten av over 100.000 kjente kjemikalier som benyttes i industri og handelsliv.

Pels fra hund og katt

Publisert 21.02.2003

Pels som selges i Norge kan komme fra katt eller hund. I land som Kina brukes hund og katt til produksjon av pels. Skinnene selges i Vesten under villedende navn.

Kyr får mykt underlag

Publisert 13.10.2002

I dag står de fleste norske kyr bundet fast på bås ti måneder i året. Det er hardt og vondt for kyrne å legge seg ned. Mykt underlag er et billig og praktisk tiltak for bedre dyrevern, mener Dyrevernalliansen.

EU-rapport kritisk til pels

Publisert 04.10.2002

En rapport fra EUs vitenskapelig komite retter sterk kritikk mot oppdrett av rev og mink.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!