EU-rapport kritisk til pels

Publisert 04.10.2002

En rapport fra EUs vitenskapelig komite retter sterk kritikk mot oppdrett av rev og mink.

Forbud mot kastrering av gris uten bedøvelse

Publisert 13.07.2002

Dyrevernalliansen har oppnådd at Norge, som første land i verden, har vedtatt forbud mot kastrering av gris uten bedøvelse. Stortinget valgte å støtte krav om bedre dyrevern.

Kyllinger kan skoldes levende

Publisert 26.03.2002

Kyllinger har stor risiko for å bli skoldet levende på norske slakterier. Årsaken til dyreplageriet er mangelfull bedøvelse, og dårlig kontroll.

Forsøksdyr lider og dør unødvendig

Publisert 26.03.2002

Alternativer til dyreforsøk blir ikke tatt i bruk på grunn av byråkrati og dårlig informasjon. Konsekvensen er at forsøksdyr lider og dør unødvendig.

OECD kutter ut beryktet dyreforsøk

Publisert 15.08.2001

OECD har bestemt seg for å stryke det beryktede LD50-forsøket fra sine retningslinjer for kjemikalietesting.

Dyr ikke lenger ting i EU

Publisert 15.08.2001

I EU har dyr fått formell juridisk status som "følende vesener". Rettsendringen trådte i kraft i EU allerede i 1999. Norge ligger etter: Etter dyrevernloven har dyr fremdeles juridisk status som "ting".

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!