EUs program for kjemikalietesting kan kreve ti millioner forsøksdyr

Publisert 22.07.2003

EU ønsker å teste giftigheten av over 100.000 kjente kjemikalier som benyttes i industri og handelsliv.

Pels fra hund og katt

Publisert 21.02.2003

Pels som selges i Norge kan komme fra katt eller hund. I land som Kina brukes hund og katt til produksjon av pels. Skinnene selges i Vesten under villedende navn.

Kyr får mykt underlag

Publisert 13.10.2002

I dag står de fleste norske kyr bundet fast på bås ti måneder i året. Det er hardt og vondt for kyrne å legge seg ned. Mykt underlag er et billig og praktisk tiltak for bedre dyrevern, mener Dyrevernalliansen.

EU-rapport kritisk til pels

Publisert 04.10.2002

En rapport fra EUs vitenskapelig komite retter sterk kritikk mot oppdrett av rev og mink.

Forbud mot kastrering av gris uten bedøvelse

Publisert 13.07.2002

Dyrevernalliansen har oppnådd at Norge, som første land i verden, har vedtatt forbud mot kastrering av gris uten bedøvelse. Stortinget valgte å støtte krav om bedre dyrevern.

Kyllinger kan skoldes levende

Publisert 26.03.2002

Kyllinger har stor risiko for å bli skoldet levende på norske slakterier. Årsaken til dyreplageriet er mangelfull bedøvelse, og dårlig kontroll.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!