Spørsmål og svar fra Bibelen om mennesker og dyr

Publisert 01.01.2005

Mennesket ble satt til å tjene og vokte skaperverket. En forvalter har råderett, men ikke eiendomsrett over det han har ansvar for.

An open Letter to the Bishops on Hunting

Publisert 01.01.2005

To the question, ‘Why should we care for animals?’ there is only one biblical answer...

Animals, slavery and the Holocaust

Publisert 01.01.2005

What effect does our exploitation and slaughter of animals have on human civilization?

Amerikanske psykologers arbeid med dyreetikk

Publisert 01.01.2005

En liten, men økende forskningsmengde peker mot at vold mot mennesker og vold mot dyr henger sammen.

Dyrevern og etikk

Publisert 01.01.2005

Dagens industrielle husdyrhold sjelden forsvart ut fra etikk...

Bør vi ha respekt og omsorg for dyr, og i så fall hvorfor?

Publisert 01.01.2005

Hva innebærer det å ha respekt og omsorg for mennesker og dyr?

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!