Dyreforsøk med fjellrev bør stanses

Publisert 05.07.2007

Norske forskere satser på å fange inn ville fjellrever i et forsøk på å få dem til å avle i fangenskap. Dyrevernalliansen er svært kritisk til prosjektet.

Pengestøtte til ulovlig hold av ku

Publisert 28.06.2007

Til tross for kritikkverdige forhold hva gjelder dyrevelferd, får mange gårdbrukere fremdeles pengestøtte gjennom ordningen Kvalitetssystem i landbruket (KSL). 

Fortsatt mange dyreforsøk

Publisert 07.06.2007

Antallet smertefulle dyreforsøk er fremdeles høyt, men ventes å gå ned på grunn av innsats fra Dyrevernalliansen.

Dyrevelferd inn i ny reindriftslov

Publisert 29.05.2007

Næringskomiteen har fulgt opp innspill fra Dyrevernalliansen om å innta dyrevelferd i formålsbestemmelsen til ny reindriftslov.

Ny rapport kritiserer fiskeoppdrettere for dyreplageri

Publisert 29.05.2007

Fiskeoppdrett får kritikk. En ny rapport om velferd for oppdrettsfisk retter sterk kritikk mot næringen.

Beskyttelse av forsøksdyr sett i relasjon til den medisinske forskningshistorien

Publisert 28.05.2007

Gjennom historien har synet på menneskeverdet og dyrs moralske status endret seg. Hvilke konsekvenser bør dagens verdisyn få for beskyttelse av forsøksdyr?

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!