Forsøksdyr fra UiO fikk nytt liv

Publisert 07.09.2007

Gauper fra forsøksdyravdelingen på Universitetet i Oslo har fått et nytt og bedre liv. Dyrevernalliansen arbeidet i flere år for å få stengt forsøksdyravdelingen og redde dyrene.

Vil forby dyreforsøk med primater

Publisert 05.09.2007

Et flertall blant medlemmene av Parlamentet i EU mener at dyreforsøk med primater bør forbys. I Norge er dyreforsøk med primater tillatt, men har ikke blitt gjennomført på flere år.

Dyreforsøk med fjellrev bør stanses

Publisert 05.07.2007

Norske forskere satser på å fange inn ville fjellrever i et forsøk på å få dem til å avle i fangenskap. Dyrevernalliansen er svært kritisk til prosjektet.

Pengestøtte til ulovlig hold av ku

Publisert 28.06.2007

Til tross for kritikkverdige forhold hva gjelder dyrevelferd, får mange gårdbrukere fremdeles pengestøtte gjennom ordningen Kvalitetssystem i landbruket (KSL). 

Fortsatt mange dyreforsøk

Publisert 07.06.2007

Antallet smertefulle dyreforsøk er fremdeles høyt, men ventes å gå ned på grunn av innsats fra Dyrevernalliansen.

Dyrevelferd inn i ny reindriftslov

Publisert 29.05.2007

Næringskomiteen har fulgt opp innspill fra Dyrevernalliansen om å innta dyrevelferd i formålsbestemmelsen til ny reindriftslov.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!