Ny dyrevelferdslov vedtatt

Publisert 24.03.2009

Den nye dyrevelferdsloven erstatter fra 2010 den gamle dyrevernloven. Den nye loven lovfester dyrs egenverdi. Samtidig svekker dyrevelferdsloven dyrs rettsvern på flere andre punkter.

Pelsdyralslagets kreative statistikk

Publisert 24.03.2009

Pelsdyralslaget bruker ledende spørsmål og feilaktige gjengivelser i en statistisk undersøkelse for å gi inntrykk av støtte i befolkningen. Men flertallet er fortsatt mot pelsdyroppdrett.

Krav om dyrs egenverdi i ny lov

Publisert 06.02.2009

Hele 70 prosent av befolkningen mener at den nye dyrevelferdsloven bør fastslå at alle dyr har en egenverdi. Det viser en opinionsundersøkelse som Dyrevernalliansen har fått utført.

Hønene vant mot Landbruksdepartementet

Publisert 23.12.2008

Landbruks- og matdepartementet besluttet å utsette forbudet mot tradisjonelle bur for høner. Dyrevernalliansen påklaget saken til EFTA, og vant på vegne av hønene.

Ny dyrevelferdslov løser ikke problemene med dyrevelferden

Publisert 28.11.2008

Utkast til ny dyrevelferdslov som ble fremlagt av landbruks- og matminister Lars Peder Brekk (Sp) vil ikke løse de store dyrevernproblemene i Norge, men kan bidra til bedre dyrevelferd i enkelttilfeller.

50 millioner kroner i subsidier til 500 pelsfarmer

Publisert 14.11.2008

En ny økonomisk rapport viser at det finnes under 500 pelsfarmer i Norge, og at disse får omlag 50 millioner kroner i offentlig støtte årlig.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!