Stortinget svikter pelsdyrene

Publisert 20.12.2016

I dag besluttet Stortinget at pelsdyroppdrettet i Norge skal fortsette. Men kampen er ikke over!

Jordbruksmeldingen: Hvilke visjoner har regjeringen for dyrevelferd?

Publisert 13.12.2016

Regjeringen har ingen mål for dyrevelferden, men vil stoppe statens bidrag til kjøttreklame.

Kontroller hindrer ikke lovbrudd i pelsdyrnæringen

Publisert 06.12.2016

Ny rapport fra Dyrevernalliansen viser at pelsdyrnæringen ikke makter å rydde opp i egne rekker. 

Dyrenes største seire over 15 år

Publisert 04.12.2016

Gruppebur for mink må forbys

Publisert 29.11.2016

Gruppebur for mink bør forbys, foreslår regjeringen i stortingsmeldingen om pels. Hvis pelsdyrnæringen ikke avvikles, er dette viktig. Bondelaget går imidlertid mot forslaget.

Ny rapport: strengere regler for pelsdyroppdrett

Publisert 17.11.2016

Hvis ikke det blir flertall for avvikling av pelsdyrnæringen, må det innføres strengere regler.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!