Løsdrift er best for kua

Publisert 25.04.2016

Kyr har det best i gode løsdriftsfjøs. Dyrevernalliansen arbeider for at båsfjøs skal utfases som planlagt i 2024.

Storfe kutrener

Kyr har det best i gode løsdriftsfjøs. Dyrevernalliansen arbeider for at båsfjøs skal utfases som planlagt i 2024.

Bonde- og småbrukarlaget arbeider for å utsette kravet til løsdrift for storfe. Bondelaget støtter dem, så sant ikke staten betaler for omstilling. Fremskrittspartiets landsmøte har vedtatt å støtte utsettelse av kravet i hele ti år til. Da vil bøndene ha fått 30 års omstillingsperiode.

Løsdrift gir best dyrevelferd

Løsdrift gir kyrne mulighet til mosjon og fri bevegelse, utøvelse av naturlig adferd og sosial samhandling med andre dyr. Dette er konklusjonen i en rapport fra Landbruks- og matdepartementet om fordeler og ulemper ved båsfjøs og løsdriftsfjøs.

Rapporten gir en sammenfatning av forhold med betydning for dyrevelferd i båsfjøs og løsdrift:

Faktor Båsfjøs Løsdrift
Mulighet for fri bevegelse og mosjon   +
Stereotypi   +
Melkefeber og ketose   +
Sosial kontakt og interaksjon   +
Fruktbarhet   +
Fravær av kutrener   +
Klauvhelse +  

Les mer: Fakta om storfe

Dyrevelferd ofres for distriktspolitikk

Kravet om løsdrift vil føre til at endel små gårder blir avviklet i 2024, hvis de ikke får økonomisk støtte til omstilling. Slik avvikling vil være i strid med distriktspolitiske føringer. 

Løsdriftskravet har vært kjent siden 2003. Likevel har verken myndighetene eller bondeorganisasjonene prioritert å sikre tilstrekkelig omstillingsmidler. 

Generelt avvikles stadig flere små gårder, uavhengig av løsdriftskravet. Å forsøke å bremse avviklingstrenden ved å tillate fortsatt båsdrift, er å la dyrene betale prisen. 

Rundt 40 prosent av alle melkebønder i Norge har allerede løsdriftfjøs, og omtrent halvparten av alle norske kyr går i løsdrift. At enkelte bønder ikke har begynt denne prosessen allerede, bør ikke premieres.

Dyrevernalliansen krever stopp for båsfjøs

Dyrevernalliansen arbeider for at båsfjøs skal utfases som planlagt i 2024. God dyrevelferd er kun mulig i et godt løsdriftsfjøs.

– Ku på bås er en forhistorisk oppstallingsform, sier sivilagronom Marianne Kulø i Dyrevernalliansen.

  Vis kilder Skjul kilder

Landbruks- og matdepartementet, Dyrevelferdstiltak i storfeholdet i en bredere miljøpolitisk sammenheng, Rapport fra arbeidsgruppe oppnevnt av departementet, Innstilling avgitt 16. april 2008.

Hjelp dyrene som trenger deg aller mest.

Gi en gave i dag!

Gi gave

Jeg vil gi en gave til dyrene!

Bli fadder

Jeg vil hjelpe dyrene med et fast beløp hver måned!